0280202008011830
0280202008011830

Spanglish

200412 år

Flor emigrerer fra Mexico til Los Angeles med håp om et bedre liv for seg og datteren, Cristina. Hun får jobb som hushjelp for John og Deborah Clasky, men det nye livet byr på språkproblemer.