ncis
ncis

NCIS

KrimAction20037.8HD12 år

I dette politidrama følger vi den amerikanske marinens kriminaletterforskere, avdeling NCIS med spesialagent Gibbs i spissen. Gibbs og hans team tar seg av alt fra mord og mishandling til terrorisme og spionasje.