s.w.a.t.
s.w.a.t.
5. mars kl. 20.00

S.W.A.T.

DramaAction20176.912 år

En ung, svart mann blir skutt ved en feil av lederen for S.W.A.T. og Daniel Hondo Harrelsson, som er født og oppvokst i området, må ta rollen som ny leder.