Databeskyttelse og Viaplay

Vi takker for din tillit.


1. INNLEDNING


Viaplay er en tjeneste som leveres av Viaplay Group Sweden AB, organisasjonsnummer 556304-7041, ("Viaplay Group"), med adresse postboks 171 04, 104 62 Stockholm, Sverige. Viaplay Group er behandlingsansvarlig for behandlingen av personopplysninger i henhold til denne person-vernerklæringen (“Erklæringen”), med mindre noe annet er angitt, og vil bruke dine personopplysninger som beskrevet nedenfor.

Dine personvernrettigheter er en viktig prioritet for oss. Vår målsetning er å tilby deg den beste strømmetjenesten med innhold som er personlig tilpasset for deg. Vi har derfor behov for å behandle dine personopplysninger, og denne Erklæringen vil på en åpen måte forklare hvordan det gjøres, herunder hvordan vi samler, lagrer, bruker og deler dine personopplysninger.

Denne Erklæringen gjelder for deg når du oppretter og bruker din konto hos Viaplay, benytter våre nettsteder og applikasjoner, deltar i spørreundersøkelser, konkurranser, brukergrupper, abonnerer på vårt nyhetsbrev eller på annen måte kommuniserer med oss gjennom sosiale medier eller ved bruk av våre øvrige kanaler.

Vi oppfordrer deg til å lese nøye gjennom denne Erklæringen. Dersom du har spørsmål om noe av det som står her eller for øvrig om vårt personvernarbeid eller bruk av informasjonskapsler (cookies) og andre teknologier, kan du kontakte oss ved bruk av kontaktinformasjonen i punkt 8. For spørsmål eller hjelp til Viaplay-tjenesten henviser vi til vår helpdesk eller vår kundeservice.

1.1 Mindreårige

Du må ha fylt 18 år for å opprette en Viaplay-konto. Vi driver ikke bevisst markedsføring mot, eller innsamling av personopplysninger om, mindreårige. Mindreårige kan bare bruke Viaplay med medvirkning, tilsyn og godkjennelse fra en forelder eller verge. Foreldre og verger anbefales på det sterkeste å opprette en barneprofil, som vil filtrere bort innhold som anses uegnet for mindreårige, før de lar barn bruke Viaplay.


1.2 Tredjepartstjenester, -enheter og -lenker


Du bør merke deg at det i enkelte situasjoner ikke bare er vi som behandler dine personopplysninger når du bruker Viaplays innhold. Når du bruker Viaplay på din spillkonsoll eller smart-TV vil for eksempel selskapet som leverte konsollen eller TVen også kunne behandle dine personopplysninger som en uavhengig behandlingsansvarlig, uten noen tilknytning til det som står i denne Erklæringen. Det samme gjelder om du klikker på en lenke som leder deg til et tredjepartsnettsted. I slike tilfeller vil dette selskapets tilsvarende personvernerklæring også gjelde for deg. Om du velger å bruke Viaplay gjennom en tredjepartstjeneste (f.eks. Apple TV) vil du også kunne bli bedt om å dele enkelte personopplysninger med eller fra denne tredjepartstjenesten. Du vil motta informasjon om mulig deling før deling finner sted. Du finner mer informasjon om tredjepartene som har tilgang til dine personopplysninger i punkt 3.


2. HVORDAN VI BEHANDLER DINE PERSONOPPLYSNINGER


I dette punktet forklarer vi hvordan vi bruker dine personopplysninger til å tilby deg Viaplay og relevante tilknyttede opplevelser, tjenester, tilbud, samt til å forbedre tjenesten. Personopplysninger er enhver informasjon som direkte eller indirekte kan forbindes med deg. Eksempler er navn, e-postadresse, telefonnummer, kredittkortnummer, IP-adresse, seerhistorikk, samt informasjon om interesser og preferanser.


2.1 Hva slags personopplysninger behandler vi og hvordan samler vi dem inn?


Vi kan samle inn dine personopplysninger på flere måter:


2.1.1 Informasjon som du gir oss direkte, for eksempel når du bruker Viaplay, kommuniserer med vår kundeservice, deltar i en konkurranse eller besvarer spørreundersøkelser

- navn, e-postadresse, telefonnummer, bostedsadresse, fødselsdato eller alder, betalingsopplysninger (se punkt 2.2.6 nedenfor) og annen informasjon du oppgir i de respektive profiler når du oppretter og/eller oppdaterer din brukerprofil,
- korrespondanse når du kontakter oss (opptak av telefonsamtaler, e-poster, nettprat osv.),
- e-postadresse, bostedsadresse eller telefonnummer når du registrerer deg som mottaker av vår markedsføringskommunikasjon,
- informasjon du oppgir når du deltar i en konkurranse,
- brukerinformasjon du velger å gi, f.eks. rangeringer, anmeldelser og svar på spørreundersøkelser,
- knyttet til din konto på sosiale medier når du deler innhold fra Viaplay eller kontakter oss gjennom sosiale medier (merk at personvernpolicyen til leverandøren av sosiale medier også vil gjelde for deg når du opptrer gjennom din konto på sosiale medier),
- brukernavn og passord.

2.1.2 Opplysninger generert når du bruker Viaplay

Når du bruker innholdet på Viaplay samler vi inn og viderebehandler opplysninger om din bruk av tjenesten. De innsamlede opplysningene behandles blant annet på grunnlag av din atferd og er koblet opp mot din bestemte brukerprofil for å gi deg en personlig tilpasset opplevelse. Du kan alltid opprette ytterligere brukerprofiler for å ha en tilpasset profil for hver person i din husholdning som bruker Viaplay (merk at alle som har tilgang til din konto vil ha tilgang til alle brukerprofilene).

I samsvar med dine informasjonskapsler, vil også nettleseratferden din på vår plattform under utlogging bli forbundet med deg, og bli brukt til å gi deg en personlig tilpasset brukeropplevelse ved innlogging (se nærmere punkt 2.2.1 under).


Opplysninger generert gjennom bruk av Viaplay:
- Informasjon om brukerprofilens atferd, f.eks. seeratferd, strømmehistorikk, innhold i “Min liste”, hvor en brukerprofil avbrøt en strømming (funksjonaliteten kalt “se videre”), og hvordan profilen navigerer gjennom tjenesten,
- Bostedsland (landet du opprettet konto for) og oppholdsland (landet du søker tilgang til innholdet fra),
- Andre opplysninger innsamlet gjennom informasjonskapsler eller liknende teknologier, om din bruk av Viaplay-plattformer. Noen av informasjonskapslene på en Viaplay-plattform kan bli brukt til markedsføringsformål (se punkt 2.2.3 for å lese mer om markedsføring og se her for mer om hvordan vi bruker informasjonskapsler).
- Begrenset informasjon om din konto på sosiale medier, f.eks. din e-postadresse, når du deler Viaplay-innhold på dine sosiale medier (men vi bruker ikke slik informasjon til noe).


2.1.3 Opplysninger vi deler eller samler inn fra eksterne kilder

Tidvis deler eller samler vi inn personopplysninger fra andre kilder. Denne delingen av opplysninger er nødvendig enten for oss eller den delende part. For eksempel:
- Vi deler opplysninger innen vårt konsern for å nå våre forretningsmål og legge til rette for markedsføring av våre tjenester, i samsvar med rettslige krav,
- Vi deler og mottar informasjon med og fra leverandører av betalingstjenester som setter deg i stand til å betale for ditt abonnement eller innhold du kjøper eller leier på Viaplay,
- Vi vil kunne ha behov for å dele og motta informasjon for å gi deg tilgang til Viaplay via en av våre samarbeidspartnere, distributører og andre tredjeparter hvor Viaplay er integrert,
- Vi vil kunne samle inn informasjon dersom vi har en berettiget interesse i innsamling av slik informasjon fra et offentlig organ, om f.eks. et krav som direkte eller indirekte vedrører oss.

- Vi deler eller avslører ikke- personlig data med annonseplattformer for å forstå virkningen av Viaplays digitale markedsføringskampanjer. Dette kan være aggregert informasjon, slik som informasjon om det totale antallet annonseinteraksjoner og nettbaserte samtaler.


2.2 For hvilke formål bruker vi dine personopplysninger og hva er det rettslige grunnlaget?


Vi behandler dine personopplysninger for ulike formål, som alle har å gjøre med å la deg bruke Viaplay. Hvert formål er basert på et såkalt rettslig grunnlag, som gir oss rett til å behandle dine personopplysninger. Et rettslig grunnlag kan være kontraktoppfyllelse, dvs. at behandlingen utføres av oss for å oppfylle vår kontraktsforpliktelse overfor deg, som for eksempel kan ha oppstått når du aksepterte våre vilkår. Vi kan også benytte berettiget interesse som et rettslig grunnlag, dvs. at vår grunn for behandling av personopplysninger går foran eventuell svekkelse av dine personvernrettigheter. For at vi skal kunne gjøre dette foretar vi alltid en systematisk avveining for å sikre at vi har vurdert og avveid eventuelle personvernkonsekvenser opp mot den aktuelle interessen. Vi vurderer hva som er nødvendig og rimeligvis forventes av deg, men også hvordan eventuelle konsekvenser for dine personvernrettigheter kan minimeres, for eksempel ved alltid å pseudonymisere opplysninger om mulig. Dersom du har innvendinger mot at dine personopplysninger behandles på grunnlag av våre interesser kan du kontakte oss ved bruk av kontaktinformasjonen under punkt 8 nedenfor. Vi vil tidvis også kunne be om ditt samtykke til å bruke dine opplysninger. Dersom samtykke er det rettslige grunnlaget, har du alltid mulighet til når som helst å trekke ditt samtykke tilbake, uten at det påvirker lovligheten av behandling som er basert på samtykke før dette trekkes tilbake. Til sist vil vi tidvis kunne ha en rettslig forpliktelse til å behandle dine opplysninger.

Nedenfor er de ulike formålene vi behandler dine personopplysninger for, med angivelse av det rettslige grunnlaget for slik behandling.


2.2.1 Levering av Viaplay


Vi behandler dine personopplysninger for å administrere og levere Viaplay til deg, f.eks. for å:
- identifisere deg som kunde og/eller bruker,
- ta betalt for tjenestene du bruker (administrere fakturaer og betalinger) og sikre videreføring av abonnementsbetalinger,
- sikre Viaplays tekniske funksjonalitet,
- gi deg personlig tilpasset innhold basert på din seer- og nettleseratferd, i tillegg til annen informasjon du gir oss (les mer om personifisering her,
- gi deg kundeservice,
- rette feil og behandle klager fra deg,
- underrette deg om endringer i våre tjenester.


Rettslig grunnlag: Kontraktoppfyllelse og legitime interesser


2.2.2 Forbedring av Viaplay

Vi behandler dine personopplysninger, f.eks. informasjon om hvordan du bruker Viaplay, for å utvikle og forbedre våre tjenester, for eksempel ved å:

- sette sammen ulike typer opplysninger, som seeratferd til statistikk for analysebruk, for eksempel for å se hvilke av tjenestens innhold som er populært og som ikke er det, hvilke funksjoner som kan forbedres og hvordan navigering i tjenesten kan gjøres mer brukervennlig
- la deg gi tilbakemeldinger gjennom ulike kundeundersøkelser (tidvis basert på din seer- og brukeratferd i Viaplay) av de grunner som er nevnt i forrige strekpunkt, men også for å sikre at vi oppfyller kundeforventninger og kan fortsette å øke kundetilfredsheten, og
- forstå, diagnostisere, lokalisere og løse problemer i våre tjenester.
I de fleste tilfeller foretas all analyse av opplysninger på grunnlag av pseudonymiserte opplysninger som er løsrevet fra din kundekonto.

I samsvar med dine informasjonskapsler, kan vi også bruke data knyttet til din utlogging til å foreta A/B og annen nettsidetesting som en del av vårt arbeid med å forbedre nettstedets innhold og forstå hva som fungerer best for våre besøkende.

I de fleste tilfeller foretas all analyse av opplysninger på grunnlag av pseudonymiserte opplysninger som er løsrevet fra din kundekonto.

Rettslig grunnlag: Berettiget interesse og samtyckke


2.2.3 Markedsføring

Vi vil kunne bruke din e-postadresse, bostedsadresse eller ditt telefonnummer til å gi deg tilbud, nyheter, anbefalinger mm. for å markedsføre våre tjenester. Denne informasjonen vil også kunne brukes for å markedsføre våre samarbeidspartneres tjenester dersom du spesifikt har samtykket til det. Vi vil kunne gi deg personlig tilpasset markedsføring basert på din seeratferd og hvordan du har brukt våre tjenester, for bedre tilpasning av tilbud som vil kunne være av interesse for deg. Vi kan også bruke dine personopplysninger når du velger å delta i våre markedskampanjer, for eksempel i forbindelse med vår “Vervenvenn“- kampanje eller lignende.

Når du registrerer deg som Viaplay-kunde gis du alltid mulighet til å velge bort vår markedsføringskommunikasjon. Dersom du ikke lenger ønsker å motta markedsføring fra oss, kan du når som helst underrette oss om dette ved å klikke på avmeldingslenken i hver e-postmelding eller endre dine innstillinger på "Min konto".

I tillegg kan dine personopplysninger bli brukt til digitale markedsføringsformål, blant annet for å etablere segmenter og fokusgrupper eller å sende deg tilpasset reklame i sosiale medier og på digitale annonseflater, i samsvar med enten vår berettigede interesse eller gjeldende samtykkekrav. Du finner mer informasjon om samtykkekravene for informasjonskapslene vi bruker i vår cookie-erklæring.


Rettslig grunnlag: Berettiget interesse eller, når påkrevet i henhold til nasjonal lovgivning, samtykke


2.2.4 Kommunikasjon med deg

Vi behandler dine personopplysninger når vi kommuniserer med deg, f.eks. når du kontakter oss med spørsmål pr. telefon, e-post eller nettprat via sosiale medier, eller når du deltar i spørreundersøkelser, konkurranser eller brukervennlighetstesting arrangert av oss. Slik kommunikasjon kan bli registrert og lagret for opplæringsformål, for å forbedre vår kommunikasjon, for kvalitetssikring og for å kunne dokumentere hva som er avtalt med deg. Husk at dersom du kommuniserer med oss gjennom sosiale medier, gjelder også de sosiale medienes informasjon om behandling av personopplysninger.
Vårt kundeserviceteam er utkontraktert til fagfolk, hvilket betyr at dine personopplysninger vil bli behandlet av et separat selskap, men på våre vegne, når du kommuniserer med oss. Vi har kontraktsmessig forsikret oss om at dine personopplysninger vil bli behandlet av dem i henhold til våre instrukser, på samme måte som om vi selv håndterte kundeservicen. Se punkt 3 nedenfor for mer informasjon om hvem vi vil kunne dele dine personopplysninger med.


Rettslig grunnlag: Berettiget interesse og kontraktoppfyllelse


2.2.5 Forhindre sikkerhetsbrudd og misbruk av våre tjenester, og utøve vår rett til å etablere, fremme eller forsvare oss mot rettskrav

Vi behandler dine personopplysninger for å ivareta sikkerheten i alle våre tjenester, for å avdekke eller forhindre ulike typer ulovlig bruk eller annen bruk som er i strid med våre vilkår. Vi behandler også opplysninger for å forhindre misbruk, samt for å avdekke og forhindre bedrageri, virusangrep, krenkelse av opphavsrett osv. Vi vil også kunne behandle personopplysninger for å utøve vår rett til å etablere, fremme eller forsvare oss mot rettskrav og andre offentlige krav for en domstol eller annen myndighet. For disse formål vil vi kunne be om og ta del i offentlige dokumenter.


Rettslig grunnlag: Berettiget interesse og kontraktoppfyllelse


2.2.6 For å behandle betalingsopplysninger for definerte formål

Vi lagrer følgende kredittkortopplysninger:
• de første seks og siste fire sifrene i ditt kortnummer for å kunne hjelpe deg dersom du har glemt ditt brukernavn,
• utløpsdato for å sende deg påminnelser når betalingskortet ditt er i ferd med å utløpe, og dersom du trenger å oppdatere kortet i Viaplay-tjenesten,
• kortalias for å identifisere om dette kortet har vært brukt på en annen konto,
• utstedelsesland brukt av portabilitetsgrunner for å bekrefte ditt hjemland, og
• korttype og siste fire sifre i ditt kortnummer for at du skal kunne identifisere hvilket av dine betalingskort som er registrert.

Du bør merke deg at dine betalingsopplysninger dessuten behandles direkte av våre betalingstjenesteleverandører, som er uavhengige behandlingsansvarlige for dine personopplysninger og behandler disse opplysningene i henhold til sine egne personvernpolicier, for det formål å besørge betaling fra deg for våre tjenester og vårt innhold.

Rettslig grunnlag: Berettiget interesse og og rettslig forpliktelse


2.2.7 For å overholde rettslige forpliktelser og imøtekomme forespørsler fra domstoler/myndigheter

Vi behandler også dine personopplysninger når vi er rettslig forpliktet til å gjøre dette, f.eks. gjennom vår regnskapsplikt eller når vi har plikt til å besvare forespørsler fra domstoler og andre myndigheter.


Rettslig grunnlag: Rettslig forpliktelse


3. Hvem deler vi dine personopplysninger med?


Tidvis har vi behov for å dele dine personopplysninger for å oppnå formålet vi har samlet disse inn for. For eksempel vil vi kunne dele dine personopplysninger med:

- Ethvert selskap i vårt konsern, for eksempel for markedsføringsformål og for utvikling av nye, eller forbedring av, eksisterende tjenester,
- Eksterne partnere og leverandører, både i og utenfor EU/EØS (se punkt 5 for mer informasjon), for eksempel for å bistå med kundeundersøkelser, markedsføring, analyser og statistikk, for enkelte former for kundekommunikasjon, for levering av IT og annen infrastruktur, for å administrere kreditt- og betalingstransaksjoner, for å beskytte våre eiendeler og rettigheter, samt for å ivareta våre kunders og ansattes sikkerhet,
- Partnere dersom du deltar i spørreundersøkelser eller konkurranser innen våre tjenester,
- Mottakere når påkrevet etter rettslige pålegg, regler eller offentlige vedtak, f.eks. til håndhevende myndigheter eller personvernmyndigheter som ledd i rettsprosesser, som arrestordre, kjennelser eller vitnestevninger.
- Potensielle kjøpere av vår virksomhet dersom vi selger eller forhandler om salg av virksomheten til en kjøper eller potensiell kjøper. Vi vil alltid informere deg før en overføring av dine opplysninger til en kjøper gjennomføres eller disse blir underlagt en annen personvernerklæring.
- Tredjeparter som plasserer sine informasjonskapselfiler eller programtillegg på vårt nettsted, for å samle inn spesifikk informasjon om din bruk av nettstedet og tjenestene (mer informasjon er tilgjengelig i vår cookie-erklæring).


4. Hvor lenge beholder vi dine personopplysninger?


Dine personopplysninger lagres så lenge det er påkrevet for å oppnå de bestemte formålene som opplysningene ble samlet inn for eller som påkrevet i henhold til gjeldende lovgivning, og blir deretter slettet eller fullstendig anonymisert. I dette punkt finner du mer informasjon om våre ulike oppbevaringsperioder, som er mer presist angitt nedenfor. Du bør merke deg at personopplysninger vil kunne bli behandlet utover oppbevaringsperiodene nedenfor, dersom opplysningene anses påkrevet for å etablere, fremme eller forsvare oss mot rettskrav eller klager for en domstol eller annen myndighet. I så tilfelle vil disse personopplysningene bli slettet umiddelbart når kravet eller klagen er endelig avgjort.


- Opplysninger innsamlet som ledd i din bruk av Viaplay

 • Opplysninger i tilknytning til din konto. Disse inkluderer blant annet dine kontoopplysninger, f.eks. innloggingsopplysninger, informasjon om tjenestene og innholdet du har kjøpt i Viaplay, bruker- og seeratferd osv. Vi oppbevarer dine personopplysninger så lenge kontoen din består. Dersom du ber oss slette din konto eller din konto slettes på grunn av inaktivitet fra din side (mer informasjon om inaktivitet er gitt nedenfor), vil dine personopplysninger bli anonymisert eller slettet.
 • Opplysninger i tilknytning til krasjlogger og -filer. Vi behandler opplysninger om feil og krasj i tjenestene for å sikre Viaplays tekniske funksjonalitet. Opplysningene behandles i
  3 måneder fra innsamlingsdato.
 • Opplysninger om transaksjoner og kjøp. Vi behandler opplysninger om transaksjoner som er tilknyttet din konto og utført i forbindelse med kjøp gjennom Viaplay i 10 år fra transaksjonsdato.

- Opplysninger innsamlet for å overholde våre rettslige forpliktelser og besvare forespørsler fra håndhevende myndigheter.

Når vi behandler dine personopplysninger for å overholde våre rettslige forpliktelser eller besvare forespørsler fra håndhevende myndigheter, f.eks. for å føre regnskap, utstede fakturaer eller etterkomme arrestordre, ransakelsesordre eller vitnestevninger, vil vi behandle dine personopplysninger så lenge som angitt i gjeldende lovgivning.

- Opplysninger innsamlet gjennom kundeservice eller annen kommunikasjon med deg.

Vi behandler personopplysninger som er innsamlet når vi besvarer dine spørsmål, klager og forespørsler, herunder opplysninger som inngår i innholdet i meldinger som sendes til oss, så lenge som påkrevet for å besvare spørsmålet, klagen eller forespørselen, men ikke lenger enn 3 år for logger og tekstdialog, og 1 måned for lydopptak. Dersom en bestemt melding er eller kan utgjøre bevis i en prosess for en domstol eller annen myndighet, vil vi kunne oppbevare denne meldingen og personopplysningene denne inneholder inntil prosessen er endelig avgjort.

- Opplysninger innsamlet fra spørreundersøkelser du deltar i.

Vi behandler opplysninger mottatt fra deg når du har deltatt i en spørreundersøkelse, herunder dine svar på spørsmål i ulike spørreundersøkelser vedrørende tjenestene som leveres av Viaplay, så lenge kontoen din består eller som angitt til enhver tid, avhengig av den konkrete spørreundersøkelsen.

- Opplysninger innsamlet når du deltar i konkurranser.

Når du har deltatt i en konkurranse behandler vi opplysninger som er innsamlet om deg i 6 måneder etter konkurransen.

- Opplysninger innsamlet når du deltar i brukervennlighetstesting.

Når du har deltatt i testing behandler vi opplysninger som er innsamlet om deg i 12 måneder etter testingen.

- Opplysninger behandlet for direkte markedsføringsformål.

Når vi behandler dine personopplysninger for direkte markedsføringsformål vil vi beholde opplysningene til du ber om å bli avmeldt fra markedsføring eller protesterer mot slik behandling.

- Opplysninger innsamlet via informasjonskapselfiler eller andre teknologier.

Vi lagrer personopplysninger om tjenestebrukere og nettstedbrukere (ikke-innloggede brukere) som inngår i informasjonskapselfiler, i et tidsrom tilsvarende livssyklusen til spesifikke informasjonskapselfiler som er lagret på dine enheter. Opplysninger om hvordan vi bruker informasjonskapsler kan du finne her.

Dersom du har vært inaktiv i våre tjenester i 48 måneder vil vi slette din konto og personopplysningene denne inneholder som beskrevet i dette punkt. Du anses for å være inaktiv dersom du ikke har kjøpt noe innhold (f.eks. en film, pay-per-view e.l.), logget inn eller brukt Viaplay eller din konto på noen måte, enten direkte eller gjennom en av våre partnere i det angitte tidsrommet. Du bør merke deg at dersom du har kjøpt rettighetene til en film eller annet innhold, vil din konto forbli aktiv så lenge lisensperioden ikke har utløpt.


5. Overføring til land utenfor EU/EØS


Vi vil kunne dele dine personopplysninger med partnere, leverandører og underleverandører utenfor EU/EØS. Mottakerne av dine personopplysninger utenfor EU/EØS befinner seg blant annet i Ukraina og USA. Dine opplysninger lagres på servere i EU/EØS, men våre leverandører i de nevnte landene kan få tilgang til disse på en regulert måte.

I slike tilfeller treffer vi særlige foranstaltninger i form av detaljerte vurderinger av personvernkonsekvenser av overføringen. Dersom personopplysninger overføres til et land som ikke anses av EU-kommisjonen for å sikre et tilstrekkelig beskyttelsesnivå for personopplysninger (liste tilgjengelig her), treffer vi egnede kontraktsmessige, tekniske og organisatoriske tiltak og anvender i tillegg, der relevant, standard personvernbestemmelser godkjent av EU-kommisjonen (du kan få tilsendt disse bestemmelsene ved å ta kontakt som angitt i punkt 8 nedenfor).


6. Hvordan beskytter vi dine personopplysninger?


Vi beskytter dine personopplysninger gjennom tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak som vi også pålegger de leverandørene vi benytter i driften av vår virksomhet. Vi har strenge retningslinjer om oppbevaring, informasjonssikkerhet, tilgangsrett osv., og driver jevnlig opplæring av våre ansatte vedrørende disse temaene.

Alle betalingstransaksjoner krypteres ved bruk av teknologier som er allment anerkjent i bransjen og oppfyller sikkerhetsstandardene fastsatt av PCI (Payment Card Industry) Security Standards Council.

Din konto er blant annet beskyttet gjennom ditt passord. Vi oppfordrer deg til å oppdatere det på jevnlig basis og til ikke å bruke samme passord som du bruker til andre kontoer og applikasjoner.

7. Dine rettigheter


Du har følgende rettigheter overfor oss (om du ønsker å benytte noen av dine rettigheter, kan du kontakte oss ved bruk av kontaktinformasjonen i neste punkt):

 • rett til innsyn (registeroppgave) — en rett til å få bekreftelse og informasjon om behandlingen av dine personopplysninger,
 • rett til retting — en rett til å få feilaktig informasjon rettet,
 • rett til sletting — en rett til å få opplysninger fjernet under visse omstendigheter,
 • rett til begrensning — en rett til å kreve begrensning av behandlingen av personopplysninger, for eksempel dersom du bestrider opplysningenes riktighet,
 • rett til å protestere — en rett til å protestere mot behandling basert på berettiget interesse, f.eks. direkte markedsføring,
 • rett til dataportabilitet — en rett til å kreve at personopplysninger flyttes fra oss til en annen part (denne retten er begrenset til opplysninger du har gitt oss), og
 • rett til å trekke tilbake ditt samtykke – når behandlingen er basert på ditt samtykke kan du når som helst trekke det tilbake, uten at det påvirker lovligheten av behandling som er basert på samtykke før dette trekkes tilbake.

Dersom du mener at vår behandling av dine personopplysninger ikke utføres i henhold til gjeldende personvernlovgivning, ber vi deg gi oss beskjed om dette slik at vi kan undersøke forholdet. Du har også rett til å klage til en tilsynsmyndighet, i første rekke i det EØS-landet du er fast bosatt eller arbeider i. Det norske Datatilsynet kan kontaktes på:


Datatilsynet
Postboks 458 Sentrum
0105 Olso
www.datatilsynet.no
E-post: postkasse@datatilsynet.no

Vår ledende personvernmyndighet er den svenske Integritetsskyddsmyndigheten (mer informasjon er tilgjengelig her).


8. Kontaktinformasjon


Dersom du ønsker å utøve noen av dine rettigheter beskrevet i punkt 7 ovenfor eller har behov for bistand fra vår kundeservice, kan du sende forespørsel om dette til privacy@viaplay.com.

Dersom du har spørsmål, kommentarer eller innvendinger i tilknytning til denne Erklæringen eller hvordan vi arbeider med personopplysninger, kan du kontakte vårt personvernombud pr. e-post: dpo@viaplaygroup.com.


9. Oppdateringer av denne Erklæringen


Vi vil kunne oppdatere denne Erklæringen fra tid til annen ved behov. Ved eventuelle vesentlige endringer i hvordan vi behandler dine personopplysninger vil vi informere deg på egnet måte før endringene trer i kraft, for eksempel ved å sende deg en e-post eller gi deg en tydelig melding når du logger deg på Viaplay. Vi anbefaler at du leser slik informasjon grundig og holder deg oppdatert ved å jevnlig sjekke denne Erklæringen.

Denne Erklæringen ble sist oppdatert 01.02.2024.

Takk for at du tok deg tid til å lese denne Erklæringen! For mer informasjon om Viaplay Groups personvernarbeid, se her.