Informasjon om klageadgang

Dersom du ikke er fornøyd med varer eller tjenester kjøpt av oss, ta kontakt med kundeservice her.

Dersom du etter dette fortsatt ønsker å klage, kan dette gjøres til Forbrukerrådet, pb. 463 Sentrum, 0105 Oslo. Klage kan også inngis elektronisk, se mer informajon på www.forbrukerradet.no/klageguide.