victorious
victorious

Victorious

20106.87 år

Livet til Tori Vega blir snart kaotisk. 16-åringen skal begynne på en ny ungdomsskole, men det ingen vanlig skole. Dette er en skole for utøvende kunst, der superflinke elever lærer å bli artister.