the-hunger-games-mockingjay-part-2-2015
the-hunger-games-mockingjay-part-2-2015

The Hunger Games: Mockingjay - Part 2

6.5Science fictionAction20152 t 11 min12 årHD

Mens Panem rystes av krig, står vi foran den endelige konfrontasjonen mellom Katniss og President Snow. Sammen med en gruppe av sine nærmeste venner og allierte, setter Katniss livet på spill for å frigjøre hele Panem fra tyranniets grep.
Land
United States of America,Tyskland