0188202008012140
0188202008012140

Life

201715 år

Forskerne på den internasjonale romstasjonen oppdager en livsform som førte til utryddelse på Mars og nå truer alt liv på jorda.