0280202008012115
0280202008012115

Side ved side

199812 år

De to barna til Jackie og Luke må venne seg til at far og mor er blitt skilt. En ny kvinne har inntatt plassen etter mor: Den fremgangsrike fotografen Isabel. Isabel gjør alt for at barna skal trives.