Personvernerklæring Viaplay

Viaplay er opptatt av å beskytte og respektere dine personvernrettigheter.

Tjenesten tilbys av Viasat AB (“Viaplay”, “Vi” eller “Oss”). Vi er registrert i Sverige med organisasjonsnummer 556304-7041 og har adresse 112 78 Stockholm. Vi er en del av konsernet Modern Times Group MTG AB. Vår virksomhet er underlagt den svenske personopplysningsloven (1998:204) og lov om elektronisk kommunikasjon (2003:389).

Dette Personvernerklæring (sammen med våre Generelle vilkår og Cookie Policy som det der refereres til) utgjør grunnlaget for hvordan personopplysninger og cookie- informasjon som vi samler inn fra deg, eller som du gir oss, vil bli behandlet av oss. Vennligst les dette reglementet nøye, slik at du forstår våre prinsipper og metoder for behandling av dine personopplysninger.

Internettsidene Viaplay.no og Viaplay.com er i det følgende referert til som “Nettsiden”.

Opplysninger det kan være aktuelt å innhente fra deg

Dersom du har gjort et engangskjøp eller velger å abonnere på Viaplays tjenester (“Tjenestene” eller “Tjenesten”) vil vi samle noen eller alle av opplysningene som nevnt nedenfor. Hvilke opplysninger vi innhenter avhenger av omstendighetene. Dersom du for eksempel velger å inngå månedsabonnement på Viaplay vil vi samle inn og behandle de fleste av disse opplysningene. Hvis du derimot kun bruker vår tjeneste ved et enkelt tilfelle, vil vi samle inn færre opplysninger.

Opplysninger vi kan innhente:

 • Fullt navn.
 • E-postadresse.
 • Telefonnummer.
 • Bostedsadresse.
 • Kjønn (valgfritt).
 • Fødselsdato eller personnummer.
 • Betalingsinformasjon, herunder type betalingskort, nummer, utløpsdato og registrert adresse.
 • Øvrige opplysninger som ble avgitt da du registrerte deg for bruk av vår nettside, startet abonnement på vår tjeneste eller etterspurte ytterligere tjenester. Vi vil også kunne be deg om opplysninger når du rapporterer et problem med vår internettside.
 • Hvis du kontakter oss, vil vi kunne lagre den aktuelle korrespondansen.
 • Brukerinformasjon du oppgir i forbindelse med kundeundersøkelser (rangeringer, anmeldelser og annen informasjon), som det er valgfritt å besvare.
 • Detaljer knyttet til dine besøk på vår internettside, herunder men ikke begrenset til, datatrafikk, geografiske data samt annen kommunikasjonsinformasjon, enten dette er nødvendig for vårt faktureringsarbeid eller for øvrig, samt for tjenestene du får tilgang til.

Bruk av opplysningene

Vi bruker opplysningene om deg på følgende måter:

 • Til å aktivere betaling fra din konto samt å kontrollere at et betalingskort er gyldig.
 • Til å sikre at innholdet fra vår Nettside er presentert på den mest effektive måten for deg og for din enhet.
 • Til å tilby deg tilbud, nyheter, informasjon, nye produkter eller tjenester som du ber om fra oss eller som vi tror kan interessere deg, forutsatt at du har samtykket i å bli kontaktet for slike formål.
 • Til å gjennomføre undersøkelser for å forbedre din interaksjon med Tjenesten.
 • Til å anbefale andre filmer, TV-serier, sportsprogrammer og annet innhold som kan interessere deg.
 • Til å gi deg faktura og betalingsinformasjon.
 • Til å kommunisere med deg angående ditt abonnement, din konto eller dine kjøp av Tjenestene.
 • Hvis valgt av deg; å tillate deg å bruke applikasjonen “Viaplay Social Media” (i tråd med dine egne sikkerhetsinnstillinger).
 • Til å gjøre deg oppmerksom på eventuelle endringer i Tjenestene.

Vi kan også bruke dine opplysninger, eller tillate medlemmer av MTG-gruppen (som definert nedenfor) eller utvalgte tredjeparter å bruke opplysningene, som videre spesifisert nedenfor (se punktet Utlevering av opplysningene dine).

Minderårige

Du må være 18 år eller eldre for å kunne abonnere på Tjenesten. Personer under 18 år kan bare benytte seg av Tjenesten dersom foresatt eller verge har godkjent, medvirker til og har tilsyn med bruken, som er underlagt Generelle vilkår.

Hvor vi lagrer personopplysningene

Opplysningene vi innhenter fra deg vil kunne bli overført og lagret på et sted utenfor Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS). Opplysningene vil også kunne bli behandlet av vårt eller leverandørers personell som arbeider utenfor EØS. Slikt personell kan blant annet ha som oppgave å fullføre dine bestillinger, behandle din betalingsinformasjon samt oppfylle støttetjenester. Ved å avgi dine personopplysninger, aksepterer du slik overføring, lagring og behandling. Vi vil ta alle nødvendige foranstaltninger for å sikre at dine personopplysninger blir behandlet sikkert og i tråd med dette Personvernreglement.

Alle opplysninger du gir oss blir lagret på våre sikre servere. Alle betalingstransaksjoner vil bli kryptert ved bruk av teknologi som er industristandard. Dersom vi har gitt deg (eller dersom du har valgt) et passord som gir deg adgang til spesielle deler av vår internettside, er du selv ansvarlig for å holde dette passordet konfidensielt. Vi ber deg om å ikke dele passordet med noen.

Overføring av informasjon via internett er ikke fullstendig sikker. Følgelig, selv om vi vil gjøre vårt aller beste for å beskytte deg, kan vi ikke garantere for sikkerheten til personopplysningene. Vi kan ikke påta oss ikke ansvar for eventuell urettmessig tilgang til opplysningene. All overføring av informasjon til vår Nettside skjer på egen risiko. Etter at vi har mottatt opplysningene dine, vil vi iverksette strenge prosedyrer og sikkerhetstiltak for å forsøke å forhindre uautorisert tilgang.

Utlevering av opplysningene dine

Vi vil kunne utlevere dine personopplysninger til ethvert medlem av gruppen vår, Modern Times Group MTG AB (“MTG”), for at slike selskaper skal kunne gi deg informasjon om varer og tjenester som kan være av interesse for deg. Vi og de aktuelle selskapene vil kunne kontakte deg via e-post, post eller telefon. MTG-selskaper som får tilgang til dine personopplysninger vil følge personvernreglene som fremgår av dette Personvernerklæring.

Vi vil forøvrig kunne utlevere dine personopplysninger til tredjeparter:

 • Dersom vi kjøper eller selger virksomheter eller driftsmidler. I så fall vil vi utlevere dine personopplysninger til den potensielle selger eller kjøper av slike virksomheter eller driftsmidler.
 • Dersom Viasat AB eller det vesentlige av dets driftsmidler selges til en tredjepart, vil personopplysninger om dets kunder være omfattet av de eiendeler kjøper erverver.
 • Dersom vi har en lovpålagt plikt til å fremlegge eller dele dine personopplysninger eller for å oppfylle enhver rettslig forpliktelse, eller for å håndheve eller anvende våre generelle vilkår. Dette omfatter blant annet utveksling av informasjon med andre selskaper og organisasjoner med det formål å beskytte mot bedrageri og redusere kredittrisiko.

Vi vil også kunne benytte eksterne selskaper for å utføre tjenester på våre vegne. Dette inkluderer å tilby infrastruktur og IT- tjenester (herunder, men ikke begrenset til, lagring av data samt overvåking av streamingkvalitet), behandling av kreditt/debet-korttransaksjoner, å tilby kundeservice, kredittvurderinger, analyse og forbedring av data, behandling av kundeundersøkelser og å utføre andre statistiske analyser. I forbindelse med ytelsen av disse tjenestene kan disse selskapene ha tilgang til dine opplysninger. Vi gir ikke disse selskapene adgang til å bruke eller overføre dine personopplysninger utover for å yte tjenestene vi ber om å få utført.

Dersom du ikke ønsker å motta tilbud, nyheter eller informasjon fra oss eller at vi skal overføre dine opplysninger til tredjeparter for markedsføringsformål, kan du når som helst endre dine kontaktpreferanser på “Din konto”-siden.

Dine rettigheter

Du har rett til å be oss om å ikke behandle dine personopplysninger for markedsføringsformål. Vi vil informere deg (før vi samler inn opplysninger om deg) dersom vårt formål med innsamlingen er å bruke personopplysningene for slike formål eller vi skal utlevere dine opplysninger til tredjeparter for slike formål. Du kan utøve din rett til å forhindre slik behandling ved å krysse av angitte rubrikker i skjemaene vi bruker til å innhente dine opplysninger. Du kan når som helst også utøve din rett ved å kontakte oss på support@viaplay.no.

Vår internettside vil, fra tid til annen, inneholde lenker til og fra internettsidene til våre samarbeidspartneres nettverk, markedsførere og tilknyttede aktører. Dersom du følger en slik lenke til noen av disse internettsidene, vennligst merk at disse internettsidene har egne personvernerklæring, og at vi ikke påtar oss noe ansvar for disse reglementene. Vennligst gå igjennom disse reglementene før du du deler noen personopplysninger på disse internettsidene.

Adgang til opplysninger

Du har rett til å gjøre deg kjent med opplysninger som er lagret om deg. Du har rett til å bli informert om hvilke personopplysninger vi besitter om deg, og til å korrigere eventuelle feil i disse opplysningene.

Dersom vi behandler dine personopplysninger vil vi informere deg om:

 • Hvilke opplysninger som blir behandlet.
 • Kilden for innsamling av opplysningene.
 • Hvorfor behandlingen finner sted.
 • Til hvilke mottakere eller grupper av mottakere personopplysningene er overført.

Vi vil gi deg denne informasjonen kostnadsfritt innen en måned fra forespørsel, begrenset til én gang per kalenderår.

Vennligst bruk kontaktopplysningene angitt nedenfor, dersom du ønsker å utøve disse rettighetene.

IP-adresser

Vi kan innhente opplysninger om datamaskinen din, herunder, hvis anvendelig, IP-adresse, operativsystem, type nettleser, hastigheten på forbindelsen samt din internettleverandør, for bruk til systemadministrasjon og for å kunne rapportere samlet informasjon til våre annonsører. Dette er statistiske data om våre brukeres nettbruk- og mønstre, og identifiserer ikke enkeltpersoner.

Endringer i vårt personvernerklæring

Enhver endring vi i fremtiden gjør i vårt Personvernerklæring, vil bli lagt inn på denne siden, og dersom det er hensiktsmessig, vil du bli varslet om endringen per e-post i henhold til Generelle vilkår.

Kontaktinformasjon

Spørsmål, kommentarer og forespørsler vedrørende dette Personvernerklæring er velkomne, og bør sendes til support@viaplay.no