PERSONVERNERKLÆRING FOR VIAPLAY

1. INNLEDNING

Viaplay AB, org.nr 556513-5547 (”Viaplay”) er del av Nordic Entertainment Group Sweden AB, org.nr 556304-7041, (”NENT Sweden”) med adresse Box 171 04, 104 62 Stockholm, Sverige (NENT Sweden og Viaplay omtales i det følgende som ”NENT”, ”Vi”, ”Vår” eller ”Oss”). NENT Sweden er en del av et konsern der Nordic Entertainment Group AB, org.nr 559124-6847, er morselskap (”Konsernet”).

Denne personvernerklæringen (”Erklæringen”) gjelder for deg (”Deg”, ”Du”, ”Din”, ”Dine” eller ”Ditt”) som bruker Våre Tjenester. Erklæringen forklarer hvordan NENT behandler Dine personopplysninger når Du besøker Vår hjemmeside, bruker Våre Tjenester, kommuniserer med Oss via Våre sosiale medier eller på noen måte anvender en av Våre øvrige kanaler.
NENT Sweden er behandlingsansvarlig overfor Deg. Ditt personvern er viktig for Oss. Derfor er vi opptatt av å sørge for at de personopplysningene Vi samler inn om Deg når du bruker våre Tjenester, besøker Vår nettside eller bruker Våre Apper (”Tjenestene”) lagres og behandles på trygg og sikker måte og i henhold til gjeldende lovgivning, herunder gjeldende personvernlovgivning.

Vi oppfordrer Deg til å lese nøye gjennom denne personvernerklæringen. Hvis Du har spørsmål om hvordan Dine personopplysninger behandles, kan Du kontakte Oss via kontaktinformasjonen som finnes i avsnitt 5 i Erklæringen.

1.1. Mindreårige

Beskyttelse av barns privatliv og sikkerhet på internett er svært viktig for oss. Vi driver derfor ikke bevisst markedsføring av produkter/tjenester mot barn, og samler heller ikke bevisst inn personopplysninger fra barn.

2. HVORDAN VI BEHANDLER DINE PERSONOPPLYSNINGER

Med personopplysninger menes all informasjon som, direkte eller indirekte (dvs. Kombinert med andre opplysninger) kan kobles til Deg, f.eks. navn, bilde, personnummer, IP-adresse, seerhistorikk og informasjon om interesser og preferanser. I dette avsnittet forklarer Vi hvordan Dine personopplysninger behandles for at Vi skal kunne tilby Deg relevante opplevelser, tjenester og tilbud.

2.1. Hvilke kategorier personopplysninger behandler Vi, og hvor kommer de fra?

Vi behandler personopplysninger som kommer fra ulike kilder:

2.1.1. Opplysninger som Du selv gir Oss når Du bruker Våre tjenester eller kommuniserer med Oss, f.eks.:

 • navn, e-postadresse, telefonnummer og adresse, betalingsinformasjon,
 • kjønn (vanligvis valgfritt),
 • fødselsdato,
 • nasjonalitet,
 • korrespondanse når Du kontakter Oss (opptak av telefonsamtaler, e-postmeldinger, chatlogger osv.),
 • brukerinformasjon som Du selv velger å oppgi for undersøkelsesformål (f.eks. i forbindelse med brukerundersøkelser),
 • sosiale mediekontoer (merk at Erklæringen ikke gjelder for Din bruk av Dine sosiale mediekontoer),
 • brukernavn og passord, og
 • e-postadresse, telefonnummer og annen informasjon Du oppgir for den enkelte profil når Du oppretter brukerprofiler.

2.1.2. Opplysninger Vi genererer eller som genereres når Du bruker Våre Tjenester, f.eks.:

 • informasjon om Din brukeratferd, slik som seeratferd, stjernemarkeringer og navigering,
 • informasjon om Dine besøk på Våre tjenester ved hjelp av såkalte informasjonskapsler (cookies) – les mer om dette i avsnitt 3 under, og
 • informasjon som, dersom det opprettes personlige profiler på tjenesten, lagres som strømmehistorikk for den enkelte brukerprofil.

2.1.3. Opplysninger Vi innhenter fra eksterne kilder, f.eks.:

 • informasjon om tjenester Du bruker fra andre selskaper i Konsernet,
 • informasjon fra Våre partnere som leverer betalingsløsninger for at Du skal kunne betale for tjenestene Du bruker, og
 • informasjon fra Våre partnere dersom Du har fått tilgang til Tjenesten via en av Våre partnere.

2.2. Hvilke formål behandler vi Dine personopplysninger for?

Vi behandler alltid Dine personopplysninger i tråd med gjeldende personvernlovgivning. Det betyr at hver behandling har et såkalt behandlingsgrunnlag. De fleste behandlinger skjer for at Vi skal kunne tilby Tjenesten, dvs. oppfylle avtalen med Deg, eller fordi vi har en rettslig forpliktelse. I visse tilfeller – der Vi har en berettiget interesse – baseres behandlingen på en interesseavveining. Dersom Vi behandler Dine personopplysninger for formål som krever Ditt samtykke kommer vi til å be deg om samtykke før slik behandling påbegynnes.
I det følgende angis eksempler på formål Vi behandler Dine personopplysninger for, inkludert behandlingsgrunnlaget for den aktuelle behandlingen.

2.2.1. Levering av tjenesten

Vi behandler Dine personopplysninger for å:

 • identifisere Deg som kunde eller bruker,
 • ta betalt for tjenestene Du bruker (håndtere fakturering og betaling),
 • drifte og levere tjenesten i tråd med Din avtale,
 • sikre tjenestens tekniske funksjonalitet,
 • utbedre feil og håndtere klager og reklamasjon, og
 • informere Deg om endringer i tjenesten

Behandlingsgrunnlag: Oppfyllelse av avtale

2.2.2. Forbedring av tjenestene

Vi behandler Dine personopplysninger, inkludert informasjon om hvordan Du har brukt Våre tjenester, for å utvikle og forbedre Våre tjenester bl.a. gjennom å sette sammen statistikk for analyseformål.
Vi behandler Dine personopplysninger for å kunne sende Deg som kunde undersøkelser for å gi Deg mulighet til å bidra til å gjøre tjenesten bedre og mer tilpasset dine behov. Noen ganger vil Vi sende Deg undersøkelser basert på din brukeratferd. Dersom du ikke lenger ønsker å motta forespørsler om å delta i undersøkelser kan du enkelt gi Oss beskjed om dette ved å klikke på avmeldingslenken i den enkelte utsendelsen eller å kontakte Vår kundeservice.

Behandlingsgrunnlag: Interesseavveining.

2.2.3. Markedsføring

Vi behandler Dine personopplysninger for å gi Deg informasjon som du ber om eller som Vi tror vil være interessant for Deg, slik som tilbud, nyheter, anbefalinger og informasjon om Våre produkter og tjenester, via post, e-post, telefon og SMS. Dersom du ikke lenger ønsker å motta slik direktemarkedsføring kan du enkelt gi Oss beskjed om dette ved å klikke på avmeldingslenken i den enkelte utsendelsen eller å kontakte Vår kundeservice.

Behandlingsgrunnlag: Interesseavveining.

2.2.4. Kommunikasjon med Deg

Vi behandler Dine personopplysninger i forbindelse med annen kommunikasjon med Deg, f.eks. i forbindelse med at Du kontakter Oss, for å kunne svare på spørsmål, for å analysere samtaler, e-post og chatlogger for å forbedre Vår kommunikasjon, i opplæringsøyemed og for kvalitetssikring.

Behandlingsgrunnlag: Interesseavveining.

2.2.5. Hindre sikkerhetsbrister og misbruk av tjenestene, mv.

Vi behandler Dine personopplysninger for å ivareta sikkerheten til alle Våre tjenester, og for å oppdage eller hindre ulike typer ulovlig bruk eller bruk som på annen måte strider mot brukervilkårene for tjenesten. Vi behandler også opplysningene for å hindre misbruk og for å oppdage og forhindre svindel, bedrageri, virusangrep mv.

Behandlingsgrunnlag: Oppfyllelse av avtale og interesseavveining.

Rettslige forpliktelser

Vi behandler også Dine personopplysninger der Vi er pålagt å gjøre det ved lov, f.eks. på grunn av Våre bokføringsforpliktelser.

2.2.6. Andre tjenester fra Konsernet

Gjennom å logge på Vår Tjeneste kan Du også få tilgang til andre tjenester som tilbys av Vårt Konsern. Når Du logger inn vil Ditt brukernavn og passord bli brukt for å verifisere at Du har tilgang til de aktuelle tjenestene.

Behandlingsgrunnlag: Interesseavveining.

2.3. Hvor lenge lagrer Vi Dine personopplysninger?

Dine personopplysninger lagres bare så lenge som kreves for å oppfylle formålet med behandlingen, eller så lege Vi er pålagt å lagre dem ved lov. Deretter slettes opplysningene i samsvar med rutinen under:

Type opplysninger Hva er det? Lagringsperiode
Brukerdata Bl.a. informasjon om hvordan Du bruker og navigerer på Viaplay-tjenesten, Dine brukerprofiler og hva slags innhold Du har sett på til hvilket tidspunkt. Til kontoen slettes (etter 48 måneders inaktivitet)*
Svar på undersøkelser Bl.a. informasjon om Dine svar på spørsmål i ulike undersøkelser som distribueres av Viaplay og angår tjenesten. 2 år
Konkurranser Bl.a. informasjon om Dine kontaktopplysninger ved deltakelse i ulike konkurranser. 6 måneder etter at konkurransen avsluttes
Registrerings-informasjon for brukervennlighets-testing Bl.a. informasjon som Du oppgir når du viser interesse for å delta i Viaplays brukervennlighetstesting. 12 måneder
Kundeservice-opplysninger Bl.a. informasjon som Du oppgir når Du er i kontakt med Viaplays kundeservice, og taleopptak som brukes for opplæringsformål. 3 år (sakslogger og tekstsamtaler)
1 måned (tale-opptak)
Kontoopplysninger Bl.a. informasjon om Din brukerkonto slik som brukernavn, passord og informasjon om tjenester/innhold Du har kjøpt tilgang til på Viaplay. Til kontoen slettes (etter 48 måneders inaktivitet)*
Transaksjons-opplysninger Bl.a. informasjon om transaksjoner knyttet til Din brukerkonto og som gjelder kjøp foretatt på Viaplay. 10 år
EST/kjøpefilm-transaksjoner Bl.a. informasjon om Dine filmkjøp i Viaplay store. Til kontoen slettes (etter 48 måneders inaktivitet)*
Crash logs/loggfiler Informasjon om feil og krasj, som brukes til å finne og rette feil. 3 måneder

*En brukerkonto slettes etter 48 måneders inaktivitet. Med inaktivitet menes at det ikke skjer kjøp eller transaksjoner, at det ikke forekommer tilgang via Våre partnere (se pkt 2.1.3) og at det ikke er utnyttet innhold eller startet strømmer i Viaplays tjeneste.

2.4. Hvem utleverer Vi Dine personopplysninger til?

Vi kan utlevere Dine personopplysninger til:

 1. andre selskap i Vårt Konsern, f.eks. for markedsføringsformål eller for utvikling av nye tjenester,
 2. eksterne samarbeidspartnere, både i og utenfor EØS, f.eks. for støtte ved kundeundersøkelser, analyser og statistikk, for visse typer kundekommunikasjon, for levering av IT og annen infrastruktur, for å behandle kreditt- og betalingstransaksjoner, og for å beskytte vår eiendom og rettigheter og sikre våre kunder og ansattes sikkerhet,
 3. samarbeidspartnere for undersøkelser eller konkurranser Du deltar i på Våre Tjenester, eller
 4. andre mottakere der dette kreves etter gjeldende lovgivning eller myndighetsbeslutning.

Selskaper som håndterer personopplysninger på vegne av Oss må alltid inngå en såkalt databehandleravtale med Oss slik at vi skal kunne sikre et høyt beskyttelsesnivå for Done personopplysninger hos Våre samarbeidspartnere og leverandører.

Dersom Vi bruker samarbeidspartnere og leverandører utenfor EØS tar vi særlige forholdsregler, f.eks. ved å inngå avtaler som inneholder de standard modellklausuler for dataoverføring som er utarbeidet av EU-kommisjonen og tilgengelige på Kommisjonens hjemmesider.

2.5. Hvordan beskytter Vi Dine personopplysninger?

Vi beskytter Dine personopplysninger gjennom både tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak.
Alle betalingstransaksjoner krypteres i tråd med alminnelige standarder i bransjen, og oppfyller sikkerhetsnormer fra PCI Security Standards Council.

3. INFORMASJONSKAPSLER (COOKIES)

Når Du besøker Vår nettside, kan Vi også samle inn informasjon og opplysninger om Deg gjennom å anvende såkalte informasjonskapsler (cookies). For mer informasjon om dette kan du se Vår cookiepolicy på www.viaplay.no/cookies.

4. DINE RETTIGHETER

Du har følgende rettigheter overfor Oss (om Du vil benytte deg av noen av Dine rettigheter kan Du kontakte Oss via kontaktopplysningene i neste avsnitt):

 • rett til innsyn – en rett til å få bekreftelse på og informasjon om Vår behandling av Dine personopplysninger,
 • rett til retting – en rett til å få uriktige opplysninger korrigert,
 • rett til sletting – en rett til å få opplysninger fjernet,
 • rett til begrensning – en rett til å kreve at behandlingen av personopplysninger begrenses, f.eks. dersom Du bestrider opplysningers riktighet,
 • rett til å protestere – en rett til å protestere mot behandling som baseres på interesseavveining, som f.eks. direktemarkedsføring, og
 • rett til dataportabilitet – en rett til å kreve at personopplysninger flyttes fra Oss til en annen behandlingsansvarlig (denne rettigheten er begrenset til opplysninger som Du selv har gitt Oss).

Dersom Du mener Vår behandling av personopplysninger ikke skjer i samsvar med personvernlovgivningen har Du også rett til å klage til Datatilsynet som kompetent tilsynsmyndighet.

5. KONTAKTINFORMASJON

NENT Sweden er behandlingsansvarlig for behandlingen av personopplysninger etter denne personvernerklæring.
Dersom Du ønsker å utøve noen av Dine rettigheter som angitt over, vennligst kontakt Oss via e-post på support@viaplay.no.

Hvis Du har spørsmål, kommentarer eller betraktninger rundt denne personvernerklæringen kan Du henvende Deg til Vårt personvernombud via e-post til dpo@nentgroup.com.

6. ENDRINGER i PERSONVERNERKLÆRINGEN

Denne Personvernerklæringen er sist oppdatert 12. november 2019. Vi forbeholder Oss retten til når som helst å endre eller gjøre tillegg til Personvernerklæringen ved å oppdatere nettstedet. Du bør derfor forsikre deg om at du jevnlig setter deg inn i seneste versjon av Personvernerklæringen. Dersom Vi gjør vesentlig endringer i personvernerklæringen kommer Vi til å varsle Deg minst tretti (30) dager før endringene trer i kraft gjennom e-post eller melding i tjenesten.