chicago-fire
chicago-fire
8. DES

Chicago Fire

8.0DramaAction201215 år

De modige mennene og kvinnene på Brannstasjon 51 kaster seg ut i farefulle situasjoner når alle andre kjører den andre veien. Deres arbeid kan gjøre forskjell mellom liv og død.