chicago-med
chicago-med

Chicago Med

Drama20157.512 år

Bli med på et følelsesladet innblikk i arbeidsdagen ved Chicagos travleste sykehus. Vi blir kjent med de heltemodige ansatte som holder det hele gående.