counterpart
counterpart

Counterpart

DramaThriller20188.115 år

Når Howard oppdager at byrået han jobber for, FN, skjuler en inngangsport til en parallell verden, blir han dratt inn i intriger og settes i fare. Den eneste han kan stole på er hans dobbeltgjenger.