i-hodet-pa-en-morder
i-hodet-pa-en-morder

I hodet på en morder

KrimDokumentarserier2018

Vi ser nærmere på noen av Sveriges mest oppsiktsvekkende drapssaker fra helt nye synsvinkler. Hvordan var barndommen deres, hvilke tegn fantes, hva drev dem til seksuell vold og drap?