partisan

5.5DramaKrim202015 år

Det lukkede samfunnet prøver å viske ut sporene sine etter å ha oppdaget en infiltratør blant dem. Men når en mistenkelig ulykke inntreffer, begynner en lokal politimann å etterforske saken.