s.w.a.t.
s.w.a.t.
5. DES

7.1DramaKrim201712 år

En ung, svart mann blir skutt ved en feil av lederen for S.W.A.T. og Daniel Hondo Harrelsson, som er født og oppvokst i området, må ta rollen som ny leder.