startup
startup

StartUp

KrimThriller20168.115 år

Tre entreprenører utvikler en kontroversiell, men genial idé om et digitalt valutafirma, som de er tvunget å finansiere med svarte penger. Kampen for å bygge opp firmaet utvikler seg til en kamp for livet.