Vilkår og betingelser for Viaplay

Oversikt

Viaplay er en internettbasert tjeneste for distribusjon av audiovisuelt innhold til registrerte enheter gjennom enkeltkjøp, leie eller abonnement, med eller uten bindingstid (“Tjenesten“ eller “Viaplay“). Tjenesten tilbys i form av ulike innholdspakker som gir tilgang til TV-serier, filmer, sportsbegivenheter og annet innhold distribuert via strømming og/eller nedlasting (“Programpakker“)For informasjon om hvilke Programpakker som til enhver tid finnes, se nettsidene Viaplay.no og Viaplay.com (“Nettstedet“). Tjenesten er tilgjengelig på ulike plattformer via Viaplays applikasjon (“App“) og Nettstedet.

Informasjon om oss

Viaplay er del av Nordic Entertainment Group Sweden AB, org.nr. 556304-7041, med adresse Box 171 04, 104 62 Stockholm, Sverige. Nordic Entertainment Group Sweden AB og Viaplay benevnes i det følgende samlet som “NENT“, “Vi“, “Vår” eller “Oss“. NENT er en del av et konsern med Nordic Entertainment Group AB, org.nr. 559124-6847, som morselskap (“Konsernet“). Du som kunde og bruker av Tjenesten (“Du“, “Din“, “Dine” eller “Ditt“) kan få informasjon om Konsernets retningslinjer og policies gjennom å besøker Konsernets nettsider www.nentgroup.com.

Tilsyn med Tjenesten føres av det svenske tilsynsorganet Myndigheten för press, radio och tv (MPRT). MPRT regulerer det redaksjonelle innholdet i tjenester som tilbys på forespørsel, herunder ved å påse at relevant regelverk etterleves. Dette inkluderer krav om at visse typer innhold ikke skal gjøres tilgjengelig for barn, totalforbud mot visse andre typer innhold (inkludert innhold som er egnet til å oppfordre til hat på grunn av rase, kjønn, religion eller nasjonalitet) og regler for produktplassering i programmer og sponsing av enkeltstående programmer og tjenester.

Dersom du har klaget til NENT vedrørende materialet som gjøres tilgjengelig i Tjenesten og ikke er fornøyd med Vårt svar kan du sende klagen videre til MPRT via www.mprt.se/anmal-program.

Spørsmål som gjelder tekniske problemer, fakturering, installasjon eller markedsføring rettes direkte til Oss ved å bruke kontaktopplysningene som er angitt i disse generelle vilkårene.

Generelle vilkår

Vilkårene i dette dokumentet gjelder for og er juridisk bindende for alle brukere av Tjenesten. Du må lese og godta disse generelle vilkårene før Tjenesten kan tas i bruk. Ved å bruke Tjenesten godtar Du disse vilkårene og påtar Deg å overholde dem. Hvis Du på noe tidspunkt ikke godtar eller klarer å overholde vilkårene har Du ikke lov til å bruke Tjenesten. Disse generelle vilkårene gjelder så lenge Du har et kundeforhold til Oss.

Dersom Du ønsker å benytte Deg av Viaplay på din AppleTV eller iOS-enhet og vil gjennomføre kjøp via iTunes, må Du også akseptere Apples vilkår for iTunes. Tilgang til Tjenesten kan også skje via andre tjenester eller bundling som tilbys av Konsernet eller Konsernets samarbeidspartnere, og i disse tilfellene kan det gjelde egne avtalevilkår som også må aksepteres før Tjenesten kan tas i bruk.

Tilgang til og bruk av tjenesten

For å bruke Tjenesten må Du bli kunde hos Oss ved å opprette en brukerkonto hos Viaplay. Dette gjør Du ved å registrere Deg på Nettstedet eller i Appen og godkjenne disse generelle vilkårene og tilhørende dokumenter (mer om dette i avsnittet «Brukernavn og passord» under).

Du kan når som helst velge å avslutte Ditt kundeforhold til Oss ved å slette din brukerkonto. Sletting gjøres ved å kontakte Vår kundeservice (kontaktinfo finnes i avsnittet «Kontaktopplysninger»). Merk at samme påloggingstjeneste brukes for Vår on demand-tjeneste Viafree, som tilbys av selskaper i Konsernet. Dette betyr at sletting av Din brukerkonto hos Viaplay også innebærer at Din brukerkonto hos Viafree slettes slik at kundeforholdet til Viafree avsluttes. For å kunne slette Din brukerkonto hos Oss må Ditt abonnement hos Oss først være avsluttet (les mer i avsnittet «Din oppsigelse» under).

Når Du har opprettet en brukerkonto hos Viaplay kan du få tilgang til Tjenesten på følgende måter:

 • Ved å tegne et løpende månedlig abonnement ved å velge én eller flere Programpakker og betale månedsavgifter på forskudd (“Abonnementsavgift“) til Du velger å si opp abonnementet. Hver månedsperiode der Du abonnerer på Tjenesten ved å betale Abonnementsavgift kalles “Abonnementsperioden“;
 • Ved å betale et enkeltbeløp for å få tilgang til nærmere bestemt innhold enkeltvis («Engangsbetaling») enten som kjøp (Electronic Sell Through), leie i en 48-timers periode (filmleie) eller ved å kjøpe tilgang til direktesendinger fra spesifikke arrangementer som f.eks. en enkeltstående fotball- eller boksekamp (pay per view); eller
 • Der dette er mulig, å tegne abonnement med bindingstid på en eller flere Programpakker for en forhåndsfastsatt tidsperiode angitt på avtaletidspunktet (for eksempel 12 måneder) («Abonnement med Bindingstid») og abonnere på Tjenesten i hele denne forhåndsfastsatte perioden og betale Aboonementsavgift enten månedlig på forskudd eller som nærmere avtalt i det enkelte tilfelle. Tidsperioden som angis på avtaletidspunktet er den korteste perioden Du kan abonnere på Tjenesten («Bindingstid») dersom Du har tegnet Abonnement med Bindingstid. Ved utløpet av Bindingstiden går Du automatisk over på løpende månedlig abonnement som beskrevet i punkt a inntil Du velger å si opp abonnementet.

Tilgang til Tjenesten kan også skje via andre tjenester som tilbys av NENT eller andre selskaper i Konsernet.

Kjøp av innhold (Electronic sell through) gir ubegrenset tilgang til strømming og avspilling av det kjøpte innhold så lenge innholdet er omfattet av avtaler mellom Viaplay og aktuelle rettighetshavere. Innholdet kan i tillegg lastes ned og spilles av offline gjennom Viaplays applikasjoner på enheter som støtter denne funksjonaliteten. Dersom Viaplay mister rettighetene til å tilby det kjøpte innholdet, eller dersom tilgangen til innholdet permanent opphører av andre årsaker (slik som tekniske årsaker), vil Du motta en forholdsmessig kompensasjon i form av en verdikupong til bruk på Tjenesten.

For å kunne opprette brukerkonto og få tilgang til Tjenesten må Du:

 • ha fylt 18 år;
 • være fast bosatt i Norge (“Territoriet“);
 • gjennomgå en vanlig kredittsjekk;
 • bekrefte at personopplysningene Du oppga ved registreringen er riktige og fullstendige og påse at Du gir Oss beskjed dersom opplysningene på noe tidspunkt endres;
 • bare bruke Tjenesten i Territoriet Du bor i. Vi er ikke på noen måte ansvarlig for kostnader eller ansvar som måtte oppstå ved bruk eller forsøk på bruk utenfor Territoriet;
 • bare bruke Tjenesten til personlig og privat bruk, og ikke til kommersielle eller offentlige formål;
 • selv sørge for at Du har en egnet internettforbindelse;
 • kontrollere at alle enheter som er registrerte for bruk av Tjenesten står oppført på listen “Støttede plattformer” på Nettstedet;
 • ikke bruke eller la andre bruke Tjenesten til ulovlige eller upassende formål,
 • påse at Våre og/eller Konsernets produkter og tjenester eller annet som tilhører Oss eller Konsernet ikke på noen måte videreselges til tredjepart i strid med disse generelle vilkår og
 • registrere gyldig betalingsmiddel.

Behandling av personopplysninger

Når Du registrerer brukerkonto for bruk av Tjenesten, og når Du bruker Tjenesten, kommer Vi til å samle inn og behandle visse opplysninger om Deg, herunder personopplysninger. Du kan lese mer om hvilke opplysninger Vi samler inn og hvordan Vi behandler dem i Vår personvernerklæring.

Utstyr, systemer og tilkoblinger

Før Du gjør en Engangsbetaling eller abonnerer på Tjenesten, må Du kontrollere at Du har nødvendig utstyr, systemer og tilkoblinger for å kunne bruke Tjenesten. “Minimum systemkrav” for Tjenesten er angitt på Nettstedet. Selv om du oppfyller systemkravene kan Vi likevel ikke garantere at Tjenesten alltid vil fungere for deg. Under “Støttede plattformer” kan du se hvilke plattformer Tjenesten er tilgjengelig for.

Vi kan fra tid til annen bestemme hvilke enheter Du har rett til å bruke for å benytte Deg av Tjenesten. Du kan registrere og bruke Tjenesten på maksimalt fire (4) enheter; mer informasjon om enheter du kan benytte finnes på “Støttede plattformer” på Nettstedet. Du kan ikke bytte ut mer enn én registrert enhet med en annen i løpet av en 90-dagers periode. Vi tar ikke noe ansvar for selve enhetene som produseres av andre enn Oss eller deres ytelse eller fortsatte kompatibilitet med Tjenesten.

Opptil to (2) registrerte enheter kan spille av innhold fra Tjenesten samtidig. Dersom Du har kjøpt tilgang til direktesending fra et arrangement som pay per view kan dette innholdet kun spilles av på én (1) registrert enhet av gangen.

Du aksepterer at muligheten for å bruke Tjenesten kan påvirkes av forhold som overbelastning av Nettsiden på internett eller andre former for internettsvikt, problemer med internettleverandører, elektroniske-, data- eller andre kommunikasjonsproblemer eller -svikter, og at Vi ikke kan holdes ansvarlig for dette.

Brukernavn og passord

Når Du registrerer deg og oppretter brukerkonto hos Viaplay blir Du bedt om å lage et brukernavn og et passord for å logge inn og benytte Tjenesten. Dersom Du registrerer deg ved å bruke Apple TV via iTunes trenger Du bare lage et eget Viaplay-passord dersom Du ønsker å bruke Tjenesten på andre registrerte enheter enn Din Apple TV.

Innloggingstjenesten for Tjenesten brukes også for Viafree. Dette betyr at Du etter registrering bruker samme brukernavn og passord for Tjenesten og for Viafree (“Felles innlogging“). Merk likevel at Viafree er en separat tjeneste med egne brukervilkår (som kan leses på www.viafree.no) og at Du for å få tilgang til Viafree kan bli bedt om å akseptere Viafrees generelle vilkår i forbindelse med at Du logger inn med Ditt brukernavn og passord på Viafree for første gang. Du kan også bli bedt om å akseptere og/eller gjøre Deg kjent med ytterligere vilkår, slik som personvernerklæringer. Dersom Du allerede er registrert hos Viafree kan Du opprette brukerkonto på Tjenesten ved å logge inn på Tjenesten med brukernavn og passord fra Viafree. For å få tilgang til Tjenestens innhold kreves det imidlertid at Du leser og godkjenner disse generelle vilkårene i forbindelse med at Du kjøper innhold eller tegner abonnement. Din brukerkonto for Tjenesten, og Ditt kundeforhold til Oss, opprettes først når Du har godkjent disse generelle vilkår og Vår personvernerklæring. Felles innlogging betyr også at en endring av brukernavn og/eller passord for Tjenesten eller for Viafree får virkning for begge tjenestene.

Brukernavn og passord er konfidensiell informasjon som ikke kan deles med tredjeparter. Vi kan når som helst, med rimelig varsel, be Deg om å endre passordet Ditt. Du erkjenner og godtar at dette kan medføre midlertidig avbrudd i Din tilgang til Tjenesten samt, i enkelte tilfeller, til Viafree som følge av Felles innlogging.

Hvis Du mistenker at brukernavnet og/eller passordet Ditt brukes av andre, må Du melde fra til Oss umiddelbart og endre passordet. Hvis Vi har grunn til å tro at brukernavnet og/eller passordet har blitt delt med eller på andre måter misbrukt av en uautorisert person, kan Vi umiddelbart deaktivere eller stenge Din tilgang til Tjenesten eller ta andre forhåndsregler for å forhindre fortsatt forbudt atferd.

Brukerprofiler

Tjenesten gir Deg mulighet til å opprette personlige profiler («Brukerprofiler»). Brukerprofiler gjør det mulig med en mer personlig brukeropplevelse på Tjenesten, blant annet ved at anbefalinger om filmer og serier tilpasses til de filmer og serier Du tidligere har sett på. Hver Brukerprofil lagrer også en separat historikk for innholdet eieren av Brukerprofilen har sett på. Merk likevel at alle Brukerprofiler som er laget på en brukerkonto er tilgjengelige for alle brukere av brukerkontoen. Dette betyr at både Du som kontoinnehaver og andre med tilgang til brukerkontoen kan se, åpne, bruke, endre eller gjerne Brukerprofiler. Det er likevel Du som kontoinnehaver som er ansvarlig for å påse at alle brukere av brukerkontoen er kjent med og etterlever disse generelle vilkårene og har gjort seg kjent med personvernerklæringen.

Visse typer Brukerprofiler, slik som Brukerprofiler for barn, er satt opp for å være tilpasset barns bruk av Tjenesten ved å for eksempel begrense tilgang til deler av Tjenesten som krever godkjenning fra foreldre eller foresatte.

Mindreårige

Tjenesten kan inneholde materiale som er uegnet for mindreårige, eller som kan virke støtende av andre grunner.

Hvis Du vil begrense adgangen til Tjenesten for barn anbefaler vi at Du oppretter en Brukerprofil beregnet for barn, som vil begrense barnas tilgang til deler av Tjenesten som ikke er egnet for barn. Tjenesten er ikke laget for å brukes av barn uten selskap, oppsyn, kontroll og godkjenning fra foreldre eller foresatte. Du kan også begrense muligheten for å leie eller kjøpe innhold i Tjenesten gjennom å aktivere Kjøpelås – se mer om dette i avsnittet «Kjøpelås» under.

Kjøpelås

Du kan velge å aktivere tjenesten Kjøpelås via Kontooversikt på Nettstedet. Tjenesten lar Deg opprette en firesifret kode som gjør at uautoriserte brukere, eventuelt barn, ikke kan leie eller kjøpe innhold på Tjenesten. Merk at kontoinnehaveren er ansvarlig for all bruk av Tjenesten. Dersom Du aktiverer Kjøpelås bør Du derfor ikke dele den firesifrede PIN-koden med andre.

E-postadresse

Informasjon og meldinger fra Oss sendes til e-postadressen Du oppga ved registrering av Din brukerkonto. Du må oppdatere Dine kontoopplysninger umiddelbart dersom Du endrer e-postadresse. Vi forbeholder oss retten til å anse den sist oppgitte e-postadressen som korrekt kundeadresse. Vi vil jevnlig sende Deg e-poster med informasjon om Viaplays produkter og tjenester. Du kan enkelt reservere Deg mot å motta slike utsendelser ved å klikke på linken «avregistrer» nederst i den enkelte e-post, i innstillingene for Din brukerkonto på «Kontooversikt» eller gjennom å kontakte Vår kundeservice (kontaktinformasjon finnes i avsnittet «Kontaktopplysninger» under).

Betalinger og restgjeld

Det er en forutsetning for å bruke Tjenesten at Du registrerer betalingsopplysninger i Tjenesten. Opplysninger om hvilke kreditt- og betalingskort som kan benyttes finner Du på Nettstedet.

Betalingsopplysninger du har registrert og som er nødvendig for bruk av Tjenesten behandles og lagres på vegne av Viaplay av en tredjepart som er godkjent i henhold til internasjonale sikkerhetsstandarder (PCI DSS Payment Card Industry Data Security Standard).

Engangsbetalinger betales på kjøpstidspunktet, mens Abonnementsavgift betales månedlig på forskudd. Betalingen trekkes fra oppgitt kreditt- eller bankkort eller annet avtalt betalingsmiddel. Dersom Du betaler gjennom betalingstjenester som tilbys av tredjeparter kan Du bli bedt om å akseptere vilkårene for den aktuelle tjenesten. Dersom Du betaler via iTunes på Din Apple TV eller iOS-enhet blir betalingen gjennomført med det kredittkort eller betalingskort Du har registrert i iTunes.

Dersom Engangsbetalinger ikke kan faktureres via iTunes må Du som har eller tegnet abonnement via iTunes på din Apple TV eller en iOS-enhet oppgi et annet betalingsmiddel, som for eksempel et bank- eller kredittkort, for å gjennomføre en Engangsbetaling. Informasjon om tidligere kjøp finnes på Min Konto på nettstedet.

Betaling for fornyelse av løpende månedsabonnement forfaller på slutten av hver Abonnementsperiode. Dersom Du har Abonnement med Bindingstid der Abonnementsbetalingen betales månedsvis, forfaller Abonnementsbetalingen i samsvar med det som er angitt i vilkårene for den valgte betalingstjenesten.

Det er Ditt ansvar å søre for at Du kan betale Abonnementsbetalingen og/eller Engangsbetalingen (“Avgiftene”) når den enkelte Avgift forfaller. Ved forsinket betaling kan Vi kreve forsinkelsesrenter samt avgifter og omkostninger ved eventuell betalingspåminnelse og inkasso i tråd med gjeldende lovgivning. Dersom Du ikke betaler Avgiftene innen forfallsdatoen kan Vi fortsette å debitere Deg for Avgiftene og gjøre nye forsøk på å gjennomføre betaling til betaling skjer. I fravær av full betaling kan Vi også suspendere eller begrense («fryse») Din tilgang til Tjenesten inntil betaling skjer. I tillegg kan Vi alltid si opp abonnementet og/eller tilgangen til Tjenesten umiddelbart dersom betalingen er mer enn 10 dager forsinket. Dersom Du har et Abonnement med Bindingstid plikter Du umiddelbart å betale Avgifter for resten av Bindingstiden selv om Vi sier opp abonnementet etter dette avsnittet. Hvis ikke tilstrekkelige midler er tilgjengelige til å dekke Avgiftene, og betalingen er mer enn 10 dager forsinket, har Vi også rett til å innkreve gjelden på andre måter.

Dersom Du har kjøpt tilgang til Viaplay gjennom en tredjepart og ikke faktureres av Oss direkte, gjelder tredjepartens betalingsvilkår.

Priser og pakkeendringer

Når du kjøper en Tjeneste eller når abonnementet fornyes blir Du belastet et beløp i tråd med Vår gjeldende prisliste. Kjøp eller leie av film eller tilgang til enkeltsendinger gjennom såkalt Pay-per-view innebærer tilleggsavgifter i tillegg til eventuelt løpende abonnement. Gjeldende priser finnes på Nettstedet, og Vi forbeholder Oss retten til å endre prisene i tråd med punktet «Prisendringer». Med unntak for Dine rettigheter i angreperioden tilbakebetaler Vi ikke allerede betalte Avgifter. Vi gir ikke refusjon eller lignende på grunn av Din manglende bruk av Tjenesten.

Med mindre Du har et Abonnement med Bindingstid kan Du fritt endre Programpakke underveis i en Abonnementsperiode. For å endre Programpakke går Du inn på «Min Konto». En oppgradering av abonnementet kan føre til høyere Abonnementsbetaling sammenlignet med Abonnementsavgiften Du betalte før oppgraderingen. Ny Abonnementsbetaling blir belastet Ditt kreditt- eller bankkort (eller annet registret betalingsmiddel) den dagen Du oppgraderer Ditt abonnement, og den tidligere Abonnementsbetalingen reduseres forholdsmessig for gjenværende Abonnementsperiode. Den nye Abonnementsbetalingen gjelder fra neste forfallsdato. Hvis Du velger å nedgradere abonnementet til en Programpakke med lavere pris, gjelder både pris- og pakkeendringen fra neste forfallsdato.

Dersom Du tegnet abonnementet Ditt via iTunes på din Apple TV eller en iOS-enhet, må Du endre Programpakke i iTunes. Dersom Du har spørsmål om eller vil ha hjelp til dette kan Du kontakte vår kundeservice.

Prisendringer

Vi kan endre prisene for Tjenesten («Prisendring»).

Vi skal varsle Deg om Prisendringer på e-post og/eller via Din brukerkonto i Tjenesten minst 30 dager før Prisendringen trer i kraft.

For Abonnement med Bindingstid gjelder den avtalte prisen i hele bindingstiden. Vi kan likevel endre prisene med kortere varsel, eller innenfor bindingstiden, dersom Våre distribusjonskostnader eller andre kostnader ved å tilby Tjenesten øker på grunn av økte skatter eller avgifter, svingninger i valutakurser, endringer i avgifter til tredjeparter, beslutninger tatt av myndigheter eller endringer i lovgivning eller annen regulering og Prisendringen maksimalt tilsvarer denne økningen.

Hvis Du ikke godtar Prisendringen kan Du kansellere abonnementet fra den dagen Prisendringen trer i kraft, forutsatt at Vi har fått melding om det minst 3 dager før Prisendringen trer i kraft.

Det som er sagt om Prisendringer over gjelder tilsvarende for innføring av nye priser og avgifter.

Prøvetilbud

Vi kan i visse tilfeller tilby nye kunder tilgang til noen av Våre Programpakker uten kostnader i en nærmere bestemt periode (“Tilbudet”). Du kan ikke benytte Tilbudet dersom Du eller andre medlemmer av husholdningen har benyttet Tilbudet eller andre lignende markedsføringstilbud fra Oss tidligere.

Tilbudet gir Deg tilgang til Tjenesten fra Du har akseptert Tilbudet, opprettet brukerkonto og bekreftet kontoopplysningene på Nettstedet. Dersom Du har registrert Deg for bruk av Tilbudet via iTunes på Din Apple TV eller iOS-enhet kan Du bruke Tjenesten fra du har akseptert Tilbudet, opprettet brukerkonto og bekreftet kontoopplysningene på Din Apple TV eller iOS-enhet.

Når prøveperioden Tilbudet utløper blir tilbudet omdannet til et Abonnement uten Bindingstid, og Du vil bli belastet for Programpakken Du har valgt i tråd med gjeldende prisliste på Nettstedet. For å unngå dette må Du angre Tilbudet som beskrevet i punktet «Angrerett» under eller aktivt si opp abonnementet senest på siste dag av prøveperioden. Dersom Du benytter Din angrerett eller sier opp blir Din tilgang til Tjenesten kansellert umiddelbart. Vi kan endre prisene i løpet av Tilbudet i samsvar med punktet «Prisendringer» over.

Gå til «Min Konto» på Nettstedet for å angre eller si opp Tilbudet.

Dersom Du registrerte Deg for Tilbudet via iTunes på Din Apple TV eller iOS-enhet, blir Du betalende kunde ved utløpet av Tilbudet, og belastes da for den Programpakken Du har valgt i tråd med gjeldende. Om Du ikke ønsker å bli betalende kunde må Du si opp Tilbudet i løpet av prøveperioden; Tilbudet vil da avsluttes etter siste dag av prøveperioden. Gå til «Min Konto» og følg lenken til iTunes for å angre eller si opp Tilbudet.

Dersom Du registrerer Deg for et Tilbud gjennom tredjepart kan det gjelde ytterligere vilkår, inkludert når det gjelder oppsigelse, samt andre priser ved Tilbudets utløp i tråd med det som er avtalt mellom Deg og tredjeparten.

Når Du har benyttet angreretten eller sagt opp Tilbudet kan ikke Tilbudet gjenopptas.

Endringer i tjenesten

Vi kan når som helst gjøre endringer i Tjenesten uten at dette krever samtykke. Ved vesentlige endringer vil Vi gi Deg beskjed via brev, e-post og/eller via Din brukerkonto i Tjenesten minst 30 dager før endringen trer i kraft. Endringer som skyldes potensielle lovbrudd, myndighetsbeslutninger, lovendringer eller lignende situasjoner av force majeure-type kan likevel tre i kraft tidligere. Hvis endringen medfører en vesentlig forandring av Tjenesten kan Du si opp de berørte delene av de generelle vilkårene med virkning fra den dagen endringene trer i kraft, forutsatt av Vi får meldingen om dette før endringen trer i kraft.

Vi jobber stadig med å forbedre Tjenestene. Endringer og oppdateringer av innholdet på Tjenesten (f.eks. fjerning eller tillegg av TV-serier, filmer eller sportsbegivenheter) og presentasjonen av Nettstedet regnes derfor ikke som endringer i denne sammenhengen.

Avtaleperiode og automatisk abonnementsfornyelse

Når Du abonnerer på en Programpakke fornyes abonnementet Ditt automatisk for en ny måned på slutten av Abonnementsperioden eller eventuell gjeldende bindingstid. Vi fortsetter å trekke den månedlige Abonnementsbetalingen via det avtalte betalingsmiddelet helt til Du sier opp abonnementet.

Din oppsigelse

Tjensten, inkludert Ditt abonnement, kan sies opp via Min konto på Nettstedet. Oppsigelsen har virkning fra:

 • utløpet av inneværende Abonnementsperiode eller eventuell bindingstid når Du gir Viaplay en ordinær oppsigelse; eller
 • ved utløpet av den perioden som er angitt i punktene Endringer i tjenesten, Prisendringer eller Endringer, når Du sier opp i kraft av disse punktene.

Punktet «Prøvetilbud» inneholder særlige bestemmelser om oppsigelse innenfor en prøveperiode.

Merk at Ditt kundeforhold til Oss består, og disse generelle vilkår fortsetter å gjelde, så lenge Du har en brukerkonto hos Oss. Les mer om hvordan Du kan fjerne Din brukerkonto og avslutte kundeforholdet i avsnittet «Tilgang til og bruk av Tjenesten» over.

Dersom Du vil avslutte ditt abonnement før tiden (for eksempel for å avslutte kundeforholdet til Oss) plikter du likevel å betale for resten av Abonnementsperioden eller bindingstiden.

Vi refunderer ikke Avgifter eller andre vederlag Du allerede har betalt til Oss.

Gyldig abonnement på en eller flere Programpakker er ikke en forutsetning for å beholde tilgang til innhold omfattet av Dine Engangsbetalinger (herunder innhold kjøpt via Electronic Sell Through). Vi forbeholder Oss likevel retten til å avslutte eller begrense tilgangen til innholdet.

Dersom Du har kjøpt tilgang til Tjenesten via en tredjepart, herunder kjøp via iTunes, må Ditt abonnement sies opp via tredjeparten i tråd med dennes avtalevilkår.

Vår oppsigelse

Vi kan si opp eller suspendere Din tilgang til Tjenesten når som helst. Hvis vi sier opp avtalen med Deg i henhold til disse generelle vilkår vil Vi tilby Deg:

 1. tilgang til Tjenesten for resten av gjeldende Abonnementsperiode eller bindingstid, eventuelt en forholdsmessig tilbakebetaling av sist betalte Abonnementsbetaling, uten fornyelse av Ditt abonnement; eller
 2. tilgang til de(n) individuelle Tjenesten(e) Du allerede har kjøpt med en Engangsbetaling i resten av Tjenestens gyldighetsperiode.

Vi kan si opp Tjenesten med umiddelbar virkning og kreve umiddelbar betaling for forfal Abonnementsavgift i følgende tilfeller:

 1. dersom Vi oppdager uautorisert eller mistenkt uautorisert bruk av Tjenesten;
 2. dersom brukeren av Tjenesten ikke etterlever disse vilkårene og betingelsene; og/eller
 3. i forbindelse med forsinket betaling.

Hvis Du har Abonnement med Bindingstid betyr dette at Du plikter å betale Abonnementsavgift for resten av bindingstiden umiddelbart.

Angrerett

Hvis Du nettopp har inngått avtale med Oss om tilgang til Tjenesten har du etter Angrerettloven rett til å angre kjøpet innen 14 dager og få full tilbakebetaling. Angrefristen på 14 dager begynner å løpe straks Du har mottatt abonnementsbekreftelsen. Merk deg imidlertid at angreretten bortfaller hvis Du logger deg på Tjenesten og aktiverer én eller flere tjenester mens angrefristen på 14 dager løper. Ved kjøp av tilgang til innhold gjennom en Engangsbetaling samtykker Du til at angreretten bortfaller mot at Du får tilgang til det aktuelle innholdet umiddelbart ved gjennomføring av kjøpet.

Du kan bruke angreretten muntlig eller skriftlig, men husk at den må benyttes før angrefristen utløper. Angreretten kan utøves ved å fylle ut standardskjemaet som kan finnes på http://www.forbrukerradet.no/forside/angrer-du-pa-et-kjop/. Her finner du også mer informasjon om angreretten og lovgivningen på området, og om mulighet for videre rådgivning.

Kontakt Oss som beskrevet i avsnittet Kontaktopplysninger for å benytte angreretten.

For å benytte angreretten i tråd med punktet Prøvetilbud logger Du i stedet inn på Mine sider.

Immaterielle rettigheter

Innhold som er en del av eller er relatert til Tjenesten beskyttes av norske og internasjonale regler om immaterielle rettigheter, herunder åndsverklovens bestemmelser. Alle opphavsrettslige og andre immaterielle rettigheter i materiell eller innhold som inngår i eller er relatert til Tjenesten tilhører eller lisensieres av Oss. Vi gir Deg en ikke-eksklusiv, ikke overførbar og begrenset lisens til å bruke slike rettigheter kun for personlig og privat bruk (og ikke for kommersielle formål), forutsatt at Du ikke:

 1. kopierer, offentliggjør, reproduserer, legger ut, kringkaster, distribuerer, overfører eller på annen måte tilgjengeliggjør innholdet på Tjenesten for allmennheten eller lar andre gjøre det;
 2. laster ned, videresender eller deler noe innhold i eller relatert til Tjenesten, bruker innhold på en enhet som ikke er registrert av Deg eller fremviser innholdet i Tjenesten mot vederlag; eller
 3. omgår, fjerner, rekonstruerer, dekompilerer, demonterer, endrer eller på andre måter tukler med sikkerhet eller kryptering eller annen teknologi eller programvare som er del av Tjenesten.

Ingen rettigheter, herunder eiendomsrett eller annen rett som er relatert til Tjensten eller noe av dennes innhold, overdras eller overføres på annen måte til Deg i større omfang enn beskrevet over.

Brudd på disse bestemmelsene og krenkelse av immaterielle rettigheter regnes alltid som vesentlig mislighold av disse generelle vilkår, og gir Oss rett til å umiddelbart stenge Tjenesten og/eller gjøre Tjenesten utilgjengelig for Deg, eller på andre måter forhindre fortsatt forbudt atferd.

Sikkerhet

Du skal ikke omgå eller prøve å omgå Våre sikkerhetssystemer eller teste eller på annen måte påvirke Tjenestens sikkerhet.

Du skal ikke bruke Tjenesten på en måte som kan skade, sette ut av funksjon, overbelaste, forhindre eller krenke andre brukeres bruk av Tjenesten. Dette inkluderer å sende eller overføre materiell som inneholder datavirus eller andre datamaskinkoder, -filer eller -programmer som er laget for å skade, forstyrre, ødelegge eller begrense funksjonaliteten på programvare, maskinvare eller utstyr som er direkte eller indirekte forbundet med Tjenesten.

Du skal ikke prøve å få uautorisert tilgang til systemer, nettverk, innhold eller informasjon som utgjør Nettstedet, Tjenesten eller de systemer Tjenesten er basert på. Du må heller ikke prøve å tilegne deg materiell eller informasjon som ikke er ment gjort tilgjengelig eller oppnåelig via Tjenesten.

Brudd på disse bestemmelsene skal alltid regnes som vesentlig mislighold av disse generelle vilkår, og gir Oss rett til å umiddelbart stenge Tjenesten og/eller gjøre Tjenesten utilgjengelig for Deg, eller på andre måter forhindre fortsatt forbudt atferd.

Vårt ansvar

Tjenesten tilbys “som den er” og “som tilgjengelig”, og Vi gir ingen garantier eller lovnader vedrørende riktigheten eller fullstendigheten av innhold, informasjon, tjenester eller annet materiell som leveres på eller gjennom Tjenesten. Vi gir ingen uttrykkelige eller implisitte garantier for Tjenestens funksjon, tilgjengelighet, kvalitet, brukervennlighet eller sikkerhet. Hverken Vi, Våre tilknyttede selskaper eller samarbeidspartnere kan under noen omstendighet holdes ansvarlige for direkte eller indirekte skader eller følgeskader som måtte oppstå på grunn av bruk eller manglende mulighet til å bruke Tjenesten eller noen tredjepartstjenester som er tilgjengelige fra Nettstedet eller Tjenesten.

Ingenting i disse vilkårene begrenser Vårt erstatningsansvar der dette følger av lov.

Skadesløshet

Du samtykker i å holde Oss, selskaper i Konsernet, tilknyttede selskaper og samarbeidspartnere skadesløse og sakeløse fra og mot alt tap, ansvar, alle krav, kostnader og utgifter, herunder advokathonorarer, som måtte oppstå ut fra eller i forbindelse med Ditt mislighold av disse generelle vilkår eller Ditt brudd på gjeldende lover, forskrifter eller tredjepartsrettigheter.

Sosiale medier

Tjenesten kan gi Deg mulighet til å dele innhold fra Tjenesten via sosiale nettverkstjenester som for eksempel Facebook, Instagram og Twitter (“Sosiale medier”). Dette kan gjøre informasjon om Din brukerkonto, slik som Ditt brukernavn, synlig for andre brukere på Sosiale Medier. Du godtar at Vi ikke er ansvarlige for innhold som deles i Sosiale medier.

Hvis Du bruker Sosiale medier sammen med Tjenesten, godtar du at Du ikke skal:

 1. trakassere, mobbe, krenke, etterligne eller spamme andre brukere;
 2. publisere noe som kan være støtende, misbrukende, krenkende, pornografisk eller uanstendig;
 3. bruke Sosiale Medier til ulovlige, umoralske eller skadelige formål; eller
 4. krenke tredjeparters rettigheter

Lenker fra nettstedet vårt

Nettstedet kan inneholde lenker til andre nettsteder som drives av tredjeparter. Vi har ingen kontroll over innholdet på disse nettstedene, og Vi påtar Oss ikke noe ansvar for dem eller for tap eller skader som måtte oppstå på grunn av Din bruk av dem.

Endringer

Vi forbeholder Oss retten til å endre eller utvide disse generelle vilkårene når som helst ved å endre informasjonen på Nettstedet.

Vi anbefaler at Du jevnlig besøker Nettstedet for å holde Deg oppdatert. Ved vesentlige endringer av eller tillegg til disse vilkårene vil Du alltid få melding via e-post og/eller via Din brukerkonto i Tjenesten minst 30 dager før endringen eller tillegget trer i kraft. Ved slike endringer kan Du si opp avtalen med virkning fra den dagen endringen trer i kraft i henhold til disse generelle vilkår.

Overdragelse

Disse generelle vilkår gjelder kun for enkeltbrukere. Du kan ikke overdra Dine rettigheter eller forpliktelser etter avtalen eller noen deler av den til en tredjepart. Vi har rett til å overdra Våre rettigheter eller forpliktelser etter avtalen eller deler av den til en tredjepart eller et annet selskap i Konsernet uten samtykke fra Deg.

Hele avtalen

Disse generelle vilkår utgjør sammen med Vår Personvernerklæring og Cookiepolicy hele avtalen mellom Deg og Oss, og erstatter alle eventuelle tidligere avtaler, både skriftlige og muntlige mellom Deg og Oss.

Force majeure

Vi har ikke noe ansvar overfor Deg dersom Våre sendinger, Vår distribusjon av Tjenesten og/eller Våre ytelser etter disse generelle vilkår begrenses, forhindres eller forsinkes dersom dette skyldes lov, myndighetsavgjørelse eller andre årsaker utenfor Vår rimelige kontroll som Vi ikke med rimelighet kunne forutsett eller overvunnet følgene av.

Ugyldighet

Dersom en av bestemmelsene i denne avtalen skulle anses for å være ugyldig eller ikke kunne håndheves, skal ikke denne bestemmelsen på noen måte innvirke på eller gjøre de resterende bestemmelsene i disse generelle vilkår ugyldige eller ikke-håndhevbare. Bestemmelsen skal fortsatt håndheves i den grad loven tillater.

Tvister og klage

Disse bruksvilkårene og eventuelle konflikter eller krav som måtte oppstå i forbindelse med dem eller deres innhold eller fremstilling (herunder ikke-kontraktsmessige konflikter eller krav) skal styres av og tolkes i henhold til norsk lov.

Ved tvister med utløp i denne avtalen kan Du klage til Viaplay på support@viaplay.no. Viaplay treffer i utgangspunktet avgjørelse i klager senest en måned etter innsendelse. Dersom det ikke oppnås enighet om en minnelig løsning kan Du inngi klage til Forbrukerrådet, Postboks 463 Sentrum 0105 Oslo. Du kan også klage elektronisk på www.forbrukerradet.no.

Uavhengig av det foregående kan tvister alltid bringes inn for de alminnelige norske domstoler.

Kontaktopplysninger

Hvis Du har spørsmål om bruken av Nettstedet eller Tjenesten, eller vil komme i kontakt med oss av andre grunner, kan Du kontakte support@viaplay.no eller kontakte Oss via Vår kundeservice på kundeservice.viaplay.no.

Sist endret desember 2020