Vilkår og betingelser for Viaplay

OVERSIKT

Viaplay er en internettbasert tjeneste for levering av audiovisuelt innhold til registrerte enheter (“Tjenesten”). Via tjenesten kan du få tilgang til TV-serier, filmer, sportsbegivenheter og annet innhold ved hjelp av streaming eller nedlasting, enten som enkeltstående produkter (såkalt pay-per-view eller filmleie) eller som del av et abonnement på pakker med innhold, med eller uten bindingstid. Hvilke Viaplay-pakker som til enhver tid finnes er angitt på Viaplay.no og Viaplay.com-nettstedene (“Nettstedet”).

INFORMASJON OM OSS

Tjenesten tilbys av Nordic Entertainment Group Sweden AB (“NENT”, “vi” eller “oss”). Vi er registrert i Sverige med organisasjonsnummer 556304-7041 og har adresse 112 78 Stockholm. Vi er en del av konsernet Modern Times Group MTG AB. Du kan finne ut mer om vår virksomhet på www.mtg.com.

Tilsyn med Tjenesten føres av det britiske tilsynsorganet Ofcom. Ofcom regulerer det redaksjonelle innholdet i tjenester som tilbys på forespørsel, herunder ved å påse at visse relger etterleves. Dette inkluderer krav om at visse typer innhold ikke skal gjøres tilgjengelig for barn, totalforbud mot visse andre typer inhold (inkludert innhold som er egnet til å oppfordre til hat) og regler for produktplassering i programmer og sponsing av enkeltstående programmer og tjenester.

Dersom du har klaget til oss og ikke er fornøyd med Vårt svar kan du sende klage vedrørende forhold som nevnt over til Ofcom ved å anvende skjema på http://stakeholders.ofcom.org.uk/broadcasting/on-demand/complain.

Vennligst være oppmerksom på at Ofcom er tilsynsmyndighet for redaksjonelt innhold i programtjenester som tilbys på forespørsel. Reklame som sendes i forbindelse med våre Tjenester reguleres av den britiske tilsynsmyndigheten Advertising Standards Authority (”ASA”). Informasjon om ASAs klageprosess kan finnes på http://www.asa.org.uk/Complaints eller via telefon (+44 020 7492 2222).Du kan også sende klage til ASA per post til følgende adresse: Advertising Standards Authority, Mid City Place 71 High Holborn, London WC1V 6QT, Storbritannia.

Spørsmål som gjelder tekniske problemer, fakturering, installasjon eller markedsføring rettes direkte til oss ved å bruke konaktinformasjonen som er angitt i disse generelle vilkårene.

Ytterlige informasjon om Ofcom finnes på www.ofcom.org.uk og om ASA på www.asa.org.uk.

GENERELLE VILKÅR

Vilkårene i dette dokumentet gjelder for og er juridisk bindende for alle brukere av Tjenesten. Du må lese og godta disse vilkårene før Tjenesten kan tas i bruk. Ved å bruke Tjenesten godtar du disse vilkårene og påtar deg å overholde dem. Hvis du på noe tidspunkt ikke godtar eller klarer å overholde vilkårene har du ikke lov til å bruke Tjenesten. Disse generelle vilkårene gjelder så lenge du har et kundeforhold til oss. Dersom du ønsker å benytte deg av Viaplay på din AppleTV eller iOS-enhet og gjennomføre kjøp via iTunes, må du også akseptere Apples generelle vilkår for iTunes.

TILGANG TIL OG BRUK AV TJENESTEN

For å bruke Tjenesten må du bli kunde hos oss ved å opprette en brukerkonto og kundeprofil på Nettstedet. Dette gjør du ved å registrere deg på Nettstedet og godkjenne disse generelle vilkårene og tilhørende dokumenter (mer om dette i avsnittet «Brukernavn og passord» under). Du kan avslutte ditt kundeforhold til oss ved å slette din brukerkonto og kundeprofil. Sletting gjøres ved å kontakte vår kundeservice (kontaktinfo finnes i avsnittet «Kontaktopplysninger»). Vær oppmerksom på at samme påloggingstjeneste brukes for tjenesten Viafree, som tilbys av selskaper i Modern Tims Group MTG AB-konsernet. Dette betyr at sletting av din brukerkonto og profil hos oss også innebærer at din kunderelasjon til Viafree avsluttes og at din profil hos Viafree slettes. For å kunne slette din brukerkonto og profil hos oss må eventuelle abonnementer hos oss først være avsluttet (les mer i avsnittet «Din oppsigelse» under).

Når du har opprettet en brukerkonto på Nettstedet kan du få tilgang til Tjenesten på følgende måter:

 1. Ved å betale et enkeltbeløp for å få tilgang til nærmere bestemt innhold enkeltvis («Engangsbetaling») enten som kjøp (Electronic Sell Through), leie i en 48-timers periode (fra leie- og kjøpsseksjonen) , tilgang til live sport innhold i 24 timer (Sport Day Pass) eller ved å kjøpe tilgang til en live sending fra et arrangement som f.eks. en fotball- eller boksekamp (pay per view);
 2. Ved å tegne et løpende månedlig abonnement ved å velge én eller flere innholdspakker og betale en månedlig avgift i forkant (“Abonnementsbetaling”) helt til du melder deg ut. Hver måned du abonnerer på Tjenesten ved å betale abonnementsbetalingen henvises til som en “Abonnementsperiode”; eller
 3. Der dette er mulig, å tegne abonnement med bindingstid på en eller flere innholdspakker («Abonnement med Bindingstid»). Abonnementet vil da gjelde for en tidsperiode som angis på avtaletidspunktet (for eksempel 12 måneder), og du må abonnere på Tjenesten i hele denne forhåndsavtalte perioden. Abonnementsbetaling kan skje månedlig på forskudd eller på slik annen måte som spesifiseres i det enkelte tilbudet, for eksempel gjennom forhåndsbetaling for hele eller deler av den bindende perioden. Tidsperioden som angis på avtaletidspunktet er den korteste perioden du kan abonnere på Tjenesten («Bindingstid») dersom du har tegnet Abonnement med Bindingstid. Ved utløpet av Bindingstiden går du automatisk over på løpende månedlig abonnement på samme innholdspakker inntil du sier opp abonnementet.

Alternativt kan du få tilgang til hele eller deler av Viaplays innholdstilbud ved å kjøpe en annen tjeneste som tilbys av Viaplay, konsernselskaper av Viaplay eller tredjeparter og der slik tilgang til inngår.

Kjøp av innhold (Electronic sell through) gir ubegrenset tilgang til strømming og avspilling av det kjøpte innhold så lenge innholdet er omfattet av avtaler mellom Viaplay og aktuelle rettighetshavere. Innholdet kan i tillegg lastes ned og spilles av offline gjennom Viaplays applikasjoner på enheter som støtter denne funksjonaliteten. Dersom Viaplay mister rettighetene til å tilby det kjøpte innholdet, eller dersom tilgangen til innholdet permanent opphører av andre årsaker (slik som tekniske årsaker), vil du motta en forholdsmessig kompensasjon i form av en verdikupong til bruk på Tjenesten.

For å kunne registrere en Viaplay-konto og bruke tjenesten må du:

 1. ha fylt 18 år;
 2. være bosatt i Norge (“territoriet”);
 3. gjennomgå en vanlig kredittsjekk;
 4. påse at personopplysningene i registreringen til enhver tid er riktige og fullstendige;
 5. bare bruke Tjenesten i territoriet du bor i. Vi er ikke på noen måte ansvarlig for noen kostnader, krenkelser eller annet som måtte oppstå ved bruk eller forsøk på bruk fra utlandet;
 6. bare bruke Tjenesten til personlig og privat bruk, og ikke til kommersielle eller offentlige formål;
 7. selv sørge for at du har en egnet internettforbindelse;
 8. kontrollere at enheter som er registrerte for bruk av Tjenesten står oppført på listen “Støttede plattformer” på Nettstedet;
 9. ikke bruke eller la andre bruke Tjenesten til ulovlige eller upassende formål, og
 10. oppgi et gyldig betalingsmiddel av den eller de typen(e) som blir etterspurt ved registrering

BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER

Når du registrerer brukerkonto og oppretter en profil på Tjenesten, samt når du bruker Tjenesten, kommer vi til å samle inn og behandle visse opplysninger om deg. Du kan lese mer om hvilke opplysninger vi samler inn og hvordan vi behandler dem i vår personvernerklæring.

UTSTYR, SYSTEMER OG TILKOBLINGER

Før du gjør en Engangsbetaling eller abonnerer på Tjenesten, må du kontrollere at du har nødvendig utstyr, systemer og tilkoblinger for å kunne bruke Tjenesten. Vi fastsetter “Minimum systemkrav og “Støttede plattformer” for Tjenesten. Informasjon om disse kan finnes på Nettstedet. Selv om du oppfyller systemkravene kan Vi ikke garantere at Tjenesten alltid vil fungere for deg.

Du kan registrere og bruke Tjenesten på maksimalt fire (4) enheter pluss en godkjent mottaker. Du kan ikke bytte ut mer enn én registrert enhet med en annen i løpet av en 90-dagers periode. Vi tar ikke noe ansvar for selve enhetene eller deres ytelse eller fortsatte kompatibilitet med tjenesten.

Opptil to (2) registrerte enheter kan spille av innhold fra Tjenesten samtidig. Dersom du har kjøpt tilgang til et live arrangement som pay per view kan dette innholdet kun spilles av på én (1) registrert enhet av gangen.

Muligheten for å bruke tjenesten kan påvirkes av internettsvikt, andre nettverk, internettleverandører, elektroniske-, data- eller andre kommunikasjonsproblemer eller –svikter som Vi ikke har kontroll over. Du aksepterer at Vi ikke kan holdes ansvarlig for dette.

BRUKERNAVN OG PASSORD

Når du registrerer deg og oppretter brukerkonto og profil på Nettstedet blir du bedt om å lage et brukernavn og et passord for å logge inn og benytte Tjenesten. Når du registrerer deg på Apple TV via iTunes trenger du bare lage et eget Viaplay-passord dersom du ønsker å bruke Tjenesten på andre registrerte enheter enn Apple TV. Innloggingstjenesten for Tjenesten brukes også for play-tjenesten Viafree. Dette betyr at du etter registrering har samme brukernavn og passord for Tjenesten og for tjenesten Viafree, og at du kan logge inn på begge tjenester med ditt brukernavn og passord. Vær likevel oppmerksom på av Viafree er en separat tjeneste med egne brukervilkår (disse kan leses på www.viafree.no) og at du for å få tilgang til Viafree kan bli bedt om å akseptere Viafrees generelle vilkår i forbindelse med at du logger inn med ditt brukernavn og passord for første gang. Du kan også bli bedt om å akseptere ytterligere vilkår, slik som personvernerklæringer. Dersom du allerede er registrert hos Viafree kan du opprette brukerkonto og profil på Tjenesten ved å logge inn på Tjenesten med ditt brukernavn og passord fra Viafree. For å få tilgang til Tjenestens innhold ved å gjøre kjøp eller tegne abonnement vil du først bli bedt om å lese og godkjenne disse generelle vilkår. Din brukerkonto for Tjensten, og ditt kundeforhold til oss, opprettes først når du har godkjent disse generelle vilkår. Den felles innloggingstjenesten betyr at en endring av brukernavn og/eller passord for Tjenesten også får virkning for Viafree, og omvendt.

Brukernavn og passord er konfidensiell informasjon, og du må aldri dele dem med andre. Vi kan når som helst be deg om å endre passordet ditt, men Vi skal varsle om dette i god tid. Du erkjenner at dette kan medføre midlertidig avbrudd i din tilgang til tjenesten samt, i enkelte tilfeller, til tjenesten Viafree ettersom samme innloggingstjenesten anvendes for begge tjenestene.

Hvis du mistenker at brukernavnet og/eller passordet ditt brukes av andre, må du melde fra til oss umiddelbart og endre passordet. Hvis Vi har grunn til å tro at brukernavnet og/eller passordet har blitt delt med andre eller på andre måter er misbrukt av en uautorisert person, kan Vi umiddelbart deaktivere eller stenge din tilgang til Tjenesten eller ta andre forhåndsregler for å forhindre fortsatt forbudt atferd.

MINDREÅRIGE

Tjenesten kan inneholde materiale som er uegnet for mindreårige, og som også kan virke støtende på andre.

Hvis du vil begrense adgangen til innhold for mindreårige eller andre, kan du aktivere foreldrekontroll for kontoen under lenken ForeldrekontrollMin konto. Tjenesten er ikke beregnet på bruk av barn uten tilsyn av foreldre eller verge. Dersom foreldrekontrollen er aktivert må du derfor ikke gi barnet ditt tilgang til PIN-koden.

E-POSTADRESSE

Informasjon og meldinger fra oss sendes til e-postadressen du oppga ved registrering. Det er viktig at du oppdaterer din kontoinformasjon umiddelbart dersom du endrer e-postadresse. Vi vil alltid behandle den sist oppgitte e-postadressen som korrekt kundeadresse.

BETALINGER OG RESTGJELD

Det er en forutsetning for å bruke Tjenesten at du registrerer betalingsopplysninger i Tjenesten. Opplysninger om hvilke kreditt- og betalingskort som kan benyttes finner du på Nettstedet.

Betalingsopplysninger du har registrert og som er nødvendig for bruk av Tjenesten behandles og lagres på vegne av Viaplay av en tredjepart som er godkjent i henhold til internasjonale sikkerhetsstandarder (PCI DSS Payment Card Industry Data Security Standard).

Engangsbetalinger betales på kjøpstidspunktet, og trekkes fra oppgitt kreditt- eller bankkort eller annet avtalt betalingsmiddel som for eksempel Klarna eller lignende betalingstjenester. Dersom du velger å betale gjennom Klarna eller lignende tjenester kan du bli bedt om å akseptere vilkårene for den aktuelle tjenesten. Mer informasjon om betaling via Klarna finnes på www.klarna.no. Dersom du gjennomfører engangsbetalinger via iTunes på din Apple TV eller iOS-enhet blir betalingen gjennomført med det kredittkort eller betalingskort du har registrert i iTunes. Dersom engangsbetalinger ikke kan faktureres via iTunes må du som har tegnet abonnement via iTunes på din Apple TV eller en iOS-enhet oppgi et annet betalingsmiddel, som for eksempel et bank- eller kredittkort, for å gjennomføre en Engangsbetaling. Informasjon om tidligere kjøp finnes på Min Konto på nettstedet.

Abonnementsbetalinger betales forskuddsvis på slutten av hver foregående Abonnementsperiode, og trekkes fra oppgitt kreditt- eller bankkort eller annet avtalt betalingsmiddel som for eksempel Klarna eller lignende betalingstjenester. Dersom du velger å betale gjennom Klarna eller lignende tjenester kan du bli bedt om å akseptere vilkårene for den aktuelle tjenesten. Mer informasjon om betaling via Klarna finnes på www.klarna.no. Dersom du har tegnet abonnement via iTunes på din Apple TV eller iOS-enhet blir Abonnementsbetalingen trukket fra betalingsmiddelet du har knyttet til din iTunes-konto. Betaling for fornyelse av løpende månedsabonnement forfaller på slutten av hver Abonnementsperiode. Dersom du har Abonnement med Bindingstid der Abonnementsbetalingen betales månedsvis, forfaller Abonnementsbetalingen i samsvar med det som er angitt i vilkårene for den valgte betalingstjenesten.

Det er ditt ansvar å søre for at du kan betale Abonnementsbetalingen og/eller Engangsbetalingen (“Avgiftene”) når beløpet forfaller. Ved forsinket betaling kan Vi kreve forsinkelsesrenter samt avgifter og omkostninger ved eventuell betalingspåminnelse og inkasso i tråd med gjeldende lovgivning. Dersom du ikke betaler Avgiftene innen forfallsdatoen kan vi fortsette å debitere deg for Avgiftene og gjøre nye forsøk på å gjennomføre betaling til betaling skjer. I fravær av full betaling kan vi også suspendere eller begrense («fryse») din tilgang til Tjenesten inntil betaling skjer. I tillegg kan Vi alltid si opp abonnementet umiddelbart dersom betalingen er mer enn 10 dager forsinket. Dersom du har et Abonnement med Bindingstid plikter du umiddelbart å betale Avgifter for resten av Bindingstiden selv om vi sier opp abonnementet etter dette avsnittet. Hvis ikke tilstrekkelige midler er tilgjengelige til å dekke Avgiftene, har Viaplay også rett til å innkreve gjelden på andre måter.

PRISER OG PAKKEENDRINGER

Når du kjøper en Tjeneste eller når abonnementet fornyes blir du belastet et beløp i tråd med gjeldende prisliste via betalingsmiddelet du har oppgitt. Gjeldende priser finnes på Nettstedet. Kjøp eller leie av film via Lei & kjøp, Sports Day Pass eller tilgang til enkeltsendinger gjennom såkalt Pay-per-view innebærer tilleggsavgifter i tillegg til eventuelt løpende abonnement. Merk at prisene på Sports Day Pass kan endres fra dag til dag. Vi forbeholder oss retten til å endre prisene i tråd med punktet «Prisendringer». Med unntak for dine rettigheter i angreperioden tilbakebetaler vi ikke allerede betalte avgifter. Vi gir ikke refusjon eller lignende på grunn av din manglende bruk av Tjenesten.

Med mindre du har et Abonnement med Bindingstid kan du fritt endre pakken din underveis i en Abonnementsperiode. For å endre pakken går du inn på «Min Konto». En oppgradering av abonnementet kan føre til høyere Abonnementsbetaling for gjeldende forskuddsbetalt periode. Den dagen du oppgraderer abonnementet, blir ny Abonnementsbetaling belastet kreditt- eller bankkortet ditt, og den tidligere Abonnementsbetalingen trekkes pro rata. Den nye Abonnementsbetalingen gjelder fra neste forfallsdato. Hvis du velger å nedgradere abonnementet til en pakke med lavere pris, gjelder både pris- og pakkeendringen fra neste forfallsdato.

Dersom du tegnet abonnementet ditt via iTunes på din Apple TV eller en iOS-enhet, må du endre pakken din i iTunes. Dersom du har spørsmål om eller vil ha hjelp til dette kan du kontakte vår kundeservice.

PRISENDRINGER

Vi kan endre prisene for Tjenesten, men skal varsle deg på e-post minst 30 dager i forveien om endringer av Abonnementsbetaling i løpet av en Abonnementsperiode uten Bindingstid. For Abonnement med Bindingstid gjelder den avtalte prisen i hele Bindingstiden. Vi kan likevel endre prisene på kortere varsel, eller innenfor Bindingstiden, dersom våre kostnader med Tjenesten øker på grunn av økte skatter eller avgifter, svingninger i valutakurser, endringer i avgifter til tredjeparter, beslutninger tatt av myndigheter eller endringer i lovgivning eller annen regulering og økningen i Abonnementsbetaling maksimalt tilsvarer denne økningen.

Hvis du ikke godtar prisendringen kan du kansellere abonnementet fra den dagen endringen trer i kraft, forutsatt at Vi har fått melding om det minst 3 dager før endringen trer i kraft.

Det som er sagt om endring i priser over omfatter også innføring av nye priser og avgifter.

GRATIS PRØVETILBUD

Vi kan i visse tilfeller tilby nye kunder tilgang til noen av våre pakker uten kostnader i en nærmere bestemt periode (“Tilbudet”). Du kan ikke benytte Tilbudet dersom du eller andre medlemmer av husholdningen har benyttet Tilbudet eller andre lignende markedsføringstilbud fra oss tidligere.

Tilbudet gir deg tilgang til Tjenesten fra du har akseptert Tilbudet og bekreftet kontoopplysningene på Nettstedet. Dersom du har registrert deg for bruk av Tilbudet via iTunes på din Apple TV eller iOS-enhet kan du bruke Tjenesten fra du har akseptert Tilbudet og bekreftet kontoopplysningene på din Apple TV eller iOS-enhet.

Når Tilbudet utløper blir du betalende kunde og belastes for den pakken du har valgt i tråd med gjeldende prisliste på Nettstedet, med mindre du aktivt angrer ditt kjøp i tråd med avsnittet ”Angrerett” under eller sier opp abonnementet senest på prøveperiodens siste dag. Dersom du benytter angreretten avsluttes Tilbudet (og din tilgang til Tjenesten) umiddelbart. Om du sier opp, vil Tilbudet og din tilgang til Tjenesten avsluttes på prøveperiodens siste dag.

Gå til «Min Konto» på Nettstedet for å si opp Tilbudet.

Dersom du tegnet abonnementet ditt via iTunes på din Apple TV eller iOS-enhet, blir du betalende kunde ved utløpet av Tilbudet, og belastes da for den pakken du har valgt i tråd med gjeldende prisliste på Nettstedet. Om du ikke ønsker å bli betalende kunde må du si opp Tilbudet i løpet av prøveperioden; Tilbudet vil da avsluttes etter siste dag av prøveperioden. Gå til «Min Konto» og følg lenken til iTunes for å angre eller si opp Tilbudet.

Når du har benyttet angreretten eller sagt opp Tilbudet kan ikke Tilbudet gjenopptas.

TVISTER OG KLAGE

Disse bruksvilkårene og eventuelle konflikter eller krav som måtte oppstå i forbindelse med dem eller deres innhold eller fremstilling (herunder ikke-kontraktsmessige konflikter eller krav) skal styres av og tolkes i henhold til norsk lov.

Ved tvister med utløp i denne avtalen kan Du klage til Viaplay på support@viaplay.no. Viaplay treffer i utgangspunktet avgjørelse i klager senest en måned etter innsendelse. Dersom det ikke oppnås enighet om en minnelig løsning kan Du inngi klage til Forbrukerrådet, Postboks 463 Sentrum 0105 Oslo. Du kan også klage elektronisk på www.forbrukerradet.no.

Uavhengig av det foregående kan tvister alltid bringes inn for de alminnelige norske domstoler.

ENDRINGER I TJENESTEN

Viaplay kan gjøre endringer i innholdspakkene du abonnerer på. Vi vil gi deg melding om slike endringer via e-post eller gjennom offentliggjøring på Nettstedet. Endringene trer i kraft på det tidspunktet som er angitt i meldingen, men tidligst 30 dager etter at meldingen er sendt eller offentliggjort. Endringer som skyldes potensielle lovbrudd, myndighetsbeslutninger, lovendringer eller lignende situasjoner av force majeure-type kan likevel tre i kraft tidligere. Hvis endringen medfører en vesentlig ulempe for deg, kan du si opp de delene av avtalen som blir berørt med virkning fra den dagen endringene trer i kraft, forutsatt av Viaplay får meldingen om dette før endringen trer i kraft.

Vi jobber stadig med å forbedre Tjenestene. Endringer og oppdateringer av innholdet på Tjenesten (f.eks. fjerning eller tillegg av TV-serier, filmer eller sportsbegivenheter) og presentasjonen av Nettstedet regnes derfor ikke som endringer i denne sammenhengen.

AVTALEPERIODE OG AUTOMATISK ABONNEMENTSFORNYELSE

Når du abonnerer på en pakke, fornyes abonnementet ditt automatisk for en ny måned på slutten av Abonnementsperioden. Vi fortsetter å trekke den månedlige Abonnementsbetalingen via det avtalte betalingsmiddelet helt til du sier opp abonnementet.

DIN OPPSIGELSE

Dersom du ønsker å si opp abonnementet ditt, går du til oppsigelsessiden under Min konto. Om du har tegnet abonnement via iTunes på Apple TV eller en iOS-enhet gjøres oppsigelsen i iTunes. Oppsigelsen har virkning fra:

 1. utløpet av inneværende abonnementsperiode eller den bindende avtaleperiode det eventuelt er inngått avtale om når du gir Viaplay en ordinær oppsigelse; eller
 2. ved utløpet av den perioden som er angitt i punktene Endringer i tjenesten, Prisendringer eller Variasjoner, når du sier opp i kraft av disse punktene.

Punktet «Gratis prøvetilbud» inneholder særlige bestemmelser om oppsigelse innenfor en gratisperiode.

Vær oppmerksom på at ditt kundeforhold til oss består og disse generelle vilkår fortsetter å gjelde så lenge du har en brukerkonto og profil hos oss. Les mer om hvordan du kan fjerne din brukerkonto og avslutte kundeforholdet i avsnittet «Tilgang til og bruk av Tjenesten» over.

Dersom du vil avslutte ditt abonnement før tiden (for eksempel for å avslutte kundeforholdet til oss) plikter du likevel å betale for resten av Abonnementsperioden eller Bindingstiden.

Viaplay refunderer ikke avgifter du allerede har betalt.

Gyldig abonnement på en eller flere av Viaplays innholdspakker er ikke en forutsetning for å beholde tilgang til innhold omfattet av dine Engangsbetalinger. Viaplay forbeholder seg likevel retten til å varsel om eventuelle endringer i dette.

VÅR OPPSIGELSE

Viaplay kan si opp eller suspendere din tilgang til Tjenesten når som helst. Hvis vi sier opp avtalen vil vi enten tilby deg:
a. tilgang til Tjenesten for resten av gjeldende Abonnementsperiode eller Bindingstid men ingen fornyelse av abonnementet, eventuelt en forholdsmessig tilbakebetaling av sist betalte Abonnementsbetaling; eller
b. tilgang til de(n) individuelle Tjenesten(e) du allerede har kjøpt med en Engangsbetaling i resten av Tjenestens gyldighetsperiode.

Dersom oppsigelsen skyldes:
a. uautorisert eller mistenkt uautorisert bruk av Tjenesten
b. brudd på disse vilkårene og betingelsene
c. betalinger som er forfalt med over 10 dager

har Viaplay rett til å si opp Tjenesten umiddelbart. Eventuell utestående Abonnementsbetaling forfaller da umiddelbart til betaling. Hvis du har Abonnement med Bindingstid betyr dette at du plikter å betale Abonnementsavgift for resten av Bindingstiden umiddelbart selv om vi sier opp abonnementet i medhold av dette avsnitt.

ANGRERETT

Hvis du nettopp har bestilt Viaplay på Internett har du etter Angrerettloven rett til å angre kjøpet innen 14 dager og få full tilbakebetaling. Angrefristen på 14 dager begynner å løpe straks du har mottatt abonnementsbekreftelsen. Merk deg imidlertid at angreretten bortfaller hvis du logger deg på Viaplay og aktiverer én eller flere tjenester mens angrefristen på 14 dager løper. Ved kjøp av tilgang til innhold gjennom en Engangsbetaling samtykker du til at angreretten bortfaller mot at du får tilgang til det aktuelle innholdet umiddelbart ved gjennomføring av kjøpet.

Du kan bruke angreretten muntlig eller skriftlig. Husk at det er du som må dokumentere at du har angret før utløpet av fristen. Mer informasjon om angreretten og lovgivningen på området, og mulighet for videre rådgivning, kan finnes på www.forbrukerradet.no.

Send en e-post til Viaplays kundeservice på support@viaplay.no eller ring 69 50 81 51 (mandag-fredag 13:00-22:00, helg 12:00-19:00) for å benytte angreretten. For å benytte angreretten i tråd med punktet Gratis Prøvetilbud logger du i stedet inn på Mine sider.

IMMATERIELLE RETTIGHETER

Innhold på Tjenesten beskyttes av norske og internasjonale regler om immaterielle rettigheter, herunder åndsverklovens bestemmelser. Alle opphavsrettslige og andre immaterielle rettigheter i materiell eller innhold som inngår i Tjenesten tilhører eller lisensieres av oss. Vi gir deg en ikke-eksklusiv, ikke overførbar og begrenset lisens til å bruke slike rettigheter kun for personlig og privat bruk (og ikke for kommersielle formål), forutsatt at du ikke:
a. kopierer, offentliggjør, reproduserer, legger ut, kringkaster, distribuerer, overfører eller på annen måte tilgjengeliggjør innholdet på Tjenesten for allmennheten eller lar andre gjøre det;
b. laster ned, videresender eller deler noe innhold fra tjenesten, bruker innhold på en enhet som ikke er registrert av deg eller fremviser innholdet i Tjenesten mot vederlag; eller
c. omgår, fjerner, rekonstruerer, dekompilerer, demonterer, endrer eller på andre måter tukler med sikkerhet eller kryptering eller annen teknologi eller programvare som er del av Tjenesten.

Du får ikke noe eierskap eller rettigheter til Tjenesten ut over lisensen som er beskrevet over.

Brudd på disse bestemmelsene og krenkelse av immaterielle rettigheter skal alltid regnes som som vesentlige brudd på disse vilkårene og betingelsene, og gir Viaplay rett til å umiddelbart stenge tjenesten for deg og/eller gjøre tjenesten utilgjengelig for deg, eller på andre måter forhindre fortsatt forbudt atferd.

SIKKERHET

Du må ikke prøve å omgå våre sikkerhetssystemer eller på annen måte prøve å teste Tjenestens sikkerhet.

Du må ikke bruke tjenesten på en måte som kan skade, sette ut av funksjon, overbelaste, forhindre eller krenke andre brukeres bruk av Tjenesten. Dette inkluderer å sende eller overføre materiell som inneholder datavirus eller andre datamaskinkoder, -filer eller -programmer som er laget for å skade, forstyrre, ødelegge eller begrense funksjonaliteten på programvare, maskinvare eller utstyr som er direkte eller indirekte forbundet med Tjenesten.

Du må ikke prøve å få uautorisert tilgang til systemer, nettverk, innhold eller informasjon som utgjør Nettstedet, Tjenesten eller de systemer Tjenesten er basert på. Du må heller ikke prøve å tilegne deg materiell eller informasjon som ikke er ment gjort tilgjengelig eller oppnåelig på Tjenesten.

Brudd på disse bestemmelsene skal alltid regnes som vesentlig brudd på disse vilkårene og betingelsene, og gir Viaplay retten til å umiddelbart stenge tjenesten for deg og/eller gjøre tjenesten utilgjengelig for deg, eller på andre måter forhindre fortsatt forbudt atferd.

VÅRT ANSVAR

Tjenesten tilbys “som den er” og “som tilgjengelig”, og vi gir ingen garantier eller lovnader vedrørende riktigheten eller fullstendigheten i innhold, informasjon, tjenester eller annet materiell som leveres på eller gjennom Tjenesten. Vi gir ingen uttrykkelige eller implisitte garantier for Tjenestens funksjon, tilgjengelighet, kvalitet, brukervennlighet eller sikkerhet.

Hverken vi, våre tilknyttede selskaper eller samarbeidspartnere kan under noen omstendighet holdes ansvarlige for direkte eller indirekte skader eller følgeskader som måtte oppstå på grunn av bruk eller manglende mulighet til å bruke Tjenesten eller noen tredjepartstjenester som er tilgjengelige fra Nettstedet eller Tjenesten.

Ingenting i disse vilkårene begrenser Vårt ansvar for tilfeller vi ikke lovlig kan utelukke eller begrense.

SKADESLØSHET

Du samtykker i å holde oss, våre datterselskaper, tilknyttede selskaper og samarebidspartner skadesløse og sakeløse fra og mot alt tap, ansvar, alle krav, kostnader og utgifter, herunder advokathonorarer, som måtte oppstå ut fra eller i forbindelse med dine brudd begått på disse vilkårene og betingelsene eller brudd på noen lover, forskrifter eller tredjepartsrettigheter.

SOSIALE MEDIER

Tjenesten kan gi deg mulighet til å gjøre profilen din offentlig tilgjengelig, å dele lenker med andre brukere av Tjenesten eller å integrere din bruk av Tjenesten med funksjonalitet som tilbys av tredjeparters sosiale nettverkstjenester som for eksempel Facebook, Instagram og Twitter (“Sosiale medier”). Hvis du velger å bruke denne muligheten, for eksempel ved å koble din profil til en Facebook-konto, kan det bli mulig for allmennheten eller for andre brukere å se Viaplay-profilen din. Vi er ikke ansvarlige for innholdet når det er delt i Sosiale medier, og du bør lese gjennom de relevante brukervilkårene på de Sosiale medienes nettsteder.

Hvis du bruker Sosiale medier sammen med Tjenesten, godtar du at du ikke skal bruke den på noen måte som Vi anser for å være uakseptabel, slik som:
a. manglende respekt for, trakassering, mobbing, krenking, etterligning eller spamming av andre brukere;
b. offentliggjøring av noe som kan være støtende, misbrukende, krenkende, pornografisk eller uanstendig;
c. bruk til ulovlige, umoralske eller skadelige formål; eller
d. krenkelse av tredjeparters rettigheter

 

LENKER FRA NETTSTEDET VÅRT

Nettstedet kan inneholde lenker til andre nettsteder som drives av tredjeparter. Vi har ingen kontroll over innholdet på disse nettstedene, og vi kan derfor ikke påta oss noe ansvar for dem eller for tap eller skader som måtte oppstå på grunn av din bruk av dem.

ENDRINGER

Viaplay forbeholder seg retten til å endre eller utvide disse generelle vilkårene når som helst ved å endre informasjonen på Nettstedet.

Vi anbefaler at du jevnlig besøker Nettstedet for å holde deg oppdatert. Ved vesentlige endringer av eller tillegg til disse vilkårene vil du alltid få melding via e-post eller oppslag på Nettstedet minst 30 dager før endringen eller tillegget trer i kraft. Ved slike endringer kan du si opp avtalen med virkning fra den dagen endringen trer i kraft så lenge endringen ikke ubestridt er til fordel for kunden, og så lenge vi har fått melding om oppsigelsen i forkant. Hvis du ikke sier opp avtalen som beskrevet ovenfor, betyr dette at du har godtatt endringen.

OVERDRAGELSE

Avtalen er kun gyldig for enkeltbrukere. Du kan ikke overdra dine rettigheter eller forpliktelser etter avtalen eller noen deler av den til en tredjepart. Vi har rett til å overdra våre rettigheter eller forpliktelser etter avtalen eller deler av den til en tredjepart.

HELE AVTALEN

Disse vilkårene og betingelsene utgjør sammen med vår Personvernerklæring hele avtalen mellom deg og oss, og erstatter alle eventuelle tidligere avtaler, både skriftlige og muntlige mellom deg og oss.

FORCE MAJEURE

Vi har ikke noe ansvar overfor deg for manglende ytelse, utilgjengelighet eller svikt på Nettstedet eller Tjenesten, eller for forsinkelser i overholdelse av disse vilkårene og betingelsene, dersom slik manglende ytelse, utilgjengelighet eller svikt er resultatet av årsaker utenfor vår rimelige kontroll.

UGYLDIGHET

Dersom en av bestemmelsene i denne avtalen skulle anses for å være ugyldig eller ikke kunne håndheves, skal ikke denne bestemmelsen på noen måte innvirke på eller gjøre de resterende bestemmelsene ugyldige eller ikke-håndhevbare. Bestemmelsen skal fortsatt håndheves i den grad loven tillater.

KONTAKTOPPLYSNINGER

Hvis du har spørsmål om bruken av Nettstedet, kan du kontakte support@viaplay.no.