cold-case
cold-case

Cold Case

7.6200315 år

Etterforsker Lilly Rush jobber med "cold cases" som skjedde for flere år siden ved å bruke dagens vitenskap og nye ledetråder til forbrytelser som en gang ble antatt å være uløselige.