damages

8.1DramaKrim200715 år

En lovende stjerneadvokat krysser veier med en advokatfullmektig som gjør alt for å vinne sakene hun håndterer, selv om det betyr å manipulere og sette familie og venner i fare.