verdenskrigen-1914-1945
verdenskrigen-1914-1945

Verdenskrigen: 1914-1945

Dokumentarserier202212 år

Serien tar for seg de vesentligste og voldeligste hendelsene i moderne historie fra et nytt perspektiv - ikke som to verdenskriger, men som én sammenhengende beretning om feilgrep, ambisjoner og mot.