akutten

7.8Drama199415 år

I Akutten følger vi livet på et sykehus med alle de kritiske problemene som de dedikerte legene, sykepleierne og andre medarbeidere på det overbelastede akuttmottaket står overfor.