fringe

8.4DramaThriller200815 år

En FBI-agent blir tvunget til å jobbe med en institusjonalisert vitenskapsmann og hans sønn for å rasjonalisere en voksende storm av uforklarlige fenomener.