minority-report
minority-report

Minority Report

5.9DramaAction201512 år

Dash jages av fremtiden og poltikvinnen Lara Vega jages av fortiden. De kjemper for å stoppe den verste forbrytelsen i år 2065 - før det inntreffer. Basert på Steven Spielbergs film med samme navn.