powers
powers

Powers

Science fiction201515 år

I en verden der mennesker og superhelter lever om hverandre, jobber drapsetterforskeren Christian Walker og hans partner Deena Pilgrim med saker der mennesker med superkrefter er involvert.